Temos
Ramigamma
Vaistinis preparatas: Ramigamma
Puslapis: 2


Ramigamma vartojimą reikia pradėti palaipsniui, rekomenduojama pradinė paros dozė yra 2,5 mg.

Pacientams, kurių renino – angiotenzino – aldosterono sistema yra labai suaktyvinta, po pradinės dozės suvartojimo gali stipriai nukristi kraujospūdis. Tokiems pacientams rekomenduojama 1,25 mg pradinė dozė, gydymo pradžią turi atidžiai prižiūrėti gydytojas (žr. 4.4 skyrių).

Dozės titravimas ir palaikomoji dozė

Dozę galima dvigubinti kas 2-4 savaites, kol laipsniškai bus pasiektas tikslinis kraujospūdžio lygis; didžiausia leistina Ramigamma paros dozė - 10 mg. Įprastai dozė vartojama vieną kartą per parą.

Ypatingos pacientų grupės

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, paros dozė turi būti parenkama remiantis kreatinino klirensu (žr. 5.2 skyrių):

jei kreatinino klirensas ? 60 ml/min, pradinės dozės (2,5 mg per parą) koreguoti nebūtina; didžiausia leistina paros dozė yra 10 mg;

jei kreatinino klirensas yra nuo 30 ml/min iki 60 ml/min, pradinės dozės (2,5 mg per parą) koreguoti nebūtina; didžiausia leistina paros dozė yra 5 mg;

jei kreatinino klirensas yra nuo 10 ml/min iki 30 ml/min, pradinė dozė yra 1,25 mg per parą ir didžiausia leistina paros dozė yra 5 mg;

hemodializuojami pacientai su padidėjusiu kraujospūdžiu: ramiprilis yra silpnai dializuojamas; pradinė dozė yra 1,25 mg per parą ir didžiausia leistina paros dozė yra 5 mg; vaistinis preparatas turi būti vartojamas praėjus kelioms valandoms po dializės.

Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi (žr. 5.2 skyrių)

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, gydymą Ramigamma būtina pradėti atidžiai prižiūrint gydytojui, didžiausia leistina paros dozė yra 2,5 mg Ramigamma.

Senyvi pacientai

Pradinė dozė turi būti mažesnė, tolimesnis dozės titravimas turi būti labiau laipsniškas, nes yra didesnė nepageidaujamų reiškinių tikimybė, ypatingai labai seniems ir silpniems pacientams. Reikia apsvarstyti galimybę pradėti vartoti mažesnę, 1,25 mg ramiprilio dozę.

Vaikai

Ramigamma nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes nepakanka duomenų apie vaisto saugumą ir veiksmingumą.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai, bet kuriai pagalbinei medžiagai arba kitiems AKF (angiotenziną konvertuojančio fermento) inhibitoriams (žr. 6.1 skyrių).

Buvusi angioedema (paveldima, idiopatinė arba anksčiau pasireiškusi angioedema dėl AKF inhibitorių arba angiotenzino II receptorių antagonistų (AIIRA)).

Ekstrakorporinės procedūros, kurių metu kraujas liečiasi su neigiamą krūvį turinčiu paviršiumi (žr. 4.5 skyrių).

Reikšminga abipusė inkstų arterijų stenozė arba vienintelio funkcionalaus inksto arterijos stenozė.

Antras ir trečias nėštumo trimestrai (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

Ramiprilio negalima vartoti pacientams su hipotenzija ar nestabilia hemodinamika.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ypatingos pacientų grupės

Nėštumas

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos