Temos
Spirokast
Vaistinis preparatas: Spirokast
Puslapis: 3


Pacientams, vartojantiems vaistinių preparatų nuo astmos, įskaitant montelukastą, retais atvejais galima sisteminė eozinofilija, kuri kartais pasireiškia klinikiniais vaskulito požymiais, atitinkančiais Churg-Strauss sindromą, t. y. būklę, kuri dažnai gydoma sisteminio poveikio gliukokortikoidais. Šie atvejai paprastai, bet ne visada, buvo susiję su geriamųjų gliukokortikoidų dozės sumažinimu arba jų vartojimo nutraukimu. Galimybės, kad leukotrienų receptorių blokatorių vartojimas gali būti susijęs su Churg-Strauss sindromu, negalima nei atmesti, nei įrodyti. Gydytojai turi būti budrūs dėl pacientui galimos eozinofilijos, vaskulitinio išbėrimo, plaučių sutrikimo simptomų pasunkėjimo, širdies komplikacijų ir (arba) neuropatijos. Pacientus, kuriems minėtų simptomų atsiranda, reikia iš naujo ištirti ir įvertinti taikomą gydymo būdą.

Spirokast 4 mg kramtomųjų tablečių sudėtyje yra aspartamo, iš kurio susidaro fenilalaninas. Pacientai, kuriems yra fenilketonurija turi turėti omenyje, kad kiekvienoje 4 mg kramtomojoje tabletėje yra toks fenilalanino kiekis, kuris atitinka 2,696 mg fenilalanino dozėje.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vaistų sąveikos tyrimų duomenimis, rekomenduojama gydomoji montelukasto dozė šių vaistinių preparatų: teofilino, prednizono, prednizolono, geriamųjų kontraceptikų (etinilestradiolio/noretindrono 35/1), terfenadino, digoksino ir varfarino, farmakokinetikos kliniškai reikšmingai neveikia.

Pacientų, kartu su montelukastu vartojusių fenobarbitalio, organizme montelukasto plotas po koncentracijos kraujo plazmoje kreive (angl. AUC) buvo maždaug 40% mažesnis. Kadangi montelukastą metabolizuoja CYP 3A4, tai šiuos fermentus indukuojančiais preparatais, pvz., fenitoinu, fenobarbitaliu, rifampicinu, ir kartu montelukastu reikia gydyti atsargiai, ypač vaikus.

Tyrimai in vitro parodė, kad montelukastas yra stiprus CYP 2C8 inhibitorius. Vis dėlto klinikiniai vaistinių preparatų, įskaitant montelukastą ir roziglitazoną (mėginiuose vartojamas substratas, vaistinių preparatų, kuriuos metabolizuoja visų pirma CYP 2C8, atstovas), sąveikos tyrimai rodo, kad in vivo montelukastas CYP 2C8 neslopina. Taigi nėra tikėtina, kad montelukastas ženkliai keistų vaistinių preparatų, kuriuos metabolizuoja šis fermentas (pvz., paklitakselio, roziglitazono, repaglinido), metabolizmą.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Tyrimai su gyvūnais kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi neparodė.

Riboti prieinamų nėštumo duomenų bazių duomenys nerodo priežastinio ryšio tarp Spirokast vartojimo ir apsigimimų (pvz., galūnių sklaidos trūkumų), kurie retais atvejais buvo pastebėti gydymo šiuo vaistiniu preparatu metu visame pasaulyje po to, kai jis pateko į rinką.

Spirokast nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Žindymo laikotarpis

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos