Temos
Pamidronate Disodium Hospira
Vaistinis preparatas: Pamidronate Disodium Hospira
Puslapis: 2


Bendra gydomoji pamidronato dinatrio druskos dozė priklauso nuo kalcio kiekio, esančio kraujyje prieš pradedant gydyti. Remiantis klinikinių tyrimų duomenimis, rekomenduojamas dozavimas, atsižvelgiant į nepatikslintą kalcio kiekį kraujyje, nurodytas lentelėje, tačiau tokios pat dozės tinka ir rehidruotiems pacientams, kalcio koncentraciją patikslinus pagal kraujo serumą ar albuminą.Pradinis kalcio kiekis kraujo serume

*Rekomenduojama bendra dozė

*

*(mmol/l)

*(mg()

*(mg)

*

*( 3

*( 12

*15 - 30

*

*3 - 3,5

*12 - 14

*30 - 60

*

*3,5 - 4

*14 - 16

*60 - 90

*

*( 4

*( 16

*90

*

*

Bendrą pamidronato dinatrio druskos dozę galima infuzuoti arba nepertraukiamai, arba per kelis kartus (2 - 4 paras iš eilės) su pertraukomis. Didžiausia ir pradinio, ir kartotinių gydymo kursų dozė yra 90 mg.

Ženkliai kalcio kiekis kraujo serume sumažėja praėjus 24 - 48 valandoms po infuzijos, sunormalėja per 3  7 paras. Jeigu per tokį laikotarpį kalcio koncentracija nesunormalėja, galima infuzuoti kitą dozę. Kadangi vaistinio preparato sukelto poveikio trukmė pacientų organizme skiriasi, todėl kartotinai juo galima gydyti tada, kada hiperkalcemija atsinaujina. Klinikinė patirtis rodo, jog didėjant gydymo kursų skaičiui pamidronato veiksmingumas gali mažėti.

III stadijos dauginė mieloma

Rekomenduojama dozė yra 90 mg. Ji infuzuojama kas 4 savaitės.

Krūties vėžio metastazių sukelta osteolizinė kaulų pažaida

Rekomenduojama kas 4 savaitės infuzuoti 90 mg dozę. Jeigu reikia, tokią pačią dozę kartu su chemoterapiniais preparatais galima infuzuoti ir kas 3 savaitės.

Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Farmakokinetikos tyrimų duomenys rodo, jog žmonėms, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių „Farmakokinetinės savybės“).

Pacientų, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas ( 30 ml/min.), pamidronato dinatriu gydyti negalima, nebent tik tokiu atveju, jeigu yra gyvybei pavojinga naviko sukelta hiperkalcemija ir jeigu nustatoma, kad gydymo nauda bus didesnė už galimą riziką (žr. 4.4 skyrių „Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Tol, kol bus gauta papildomų duomenų, ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, preparato rekomenduojama infuzuoti ne greičiau kaip po 20 mg per valandą.

Ligoniams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Publikuotos informacijos apie pacientų, kurių kepenų funkcija sutrikusi, gydymą pamidronato dinatrio druska, nėra, todėl rekomendacijų apie tokių ligonių gydymą šiuo vaistiniu preparatų pateikti neįmanoma (žr. 5.2 skyrių „Farmakokinetinės savybės“).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs organizmo jautrumas pamidronatui, kitokiems bisfosfonatams arba bet kuriai pagalbinei Pamidronate Disodium koncentrato medžiagai.

Žindymo laikotarpis.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Įspėjimai

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos