Temos
Oftan Dexa
Vaistinis preparatas: Oftan Dexa
Puslapis: 1


TVIRTINU

Valstybinės vaistų kontrolės

tarnybos viršininkas

2003 m.

Vytautas Basys

VAISTINIO PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

OFTAN DEXA 1 mg/ml, akių lašai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename ml yra 1,32 mg deksametazono natrio fosfato, atitinkančio 1 mg/ml deksametazono.

Pagalbinės medžiagos. Žr. skyrių 6.1.

3. VAISTO FORMA

Tirpalas, akių lašai.

Tirpalas yra skaidrus, bespalvis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Nepūlinių, uždegimo arba alergijos sukeltų akių ligų, pvz., konjunktyvito, keratito, irito, iridociklito, ragenos traumos, voko krašto žaizdų arba būklės po operacijos, gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Į akį (arba į abi akis) reikia lašinti po vieną arba du lašus. Pradžioje reikia lašinti kas valandą, po to

4 – 6 kartus per dieną. Gydymo trukmė – kelios dienos arba kelios savaitės.

4.3 Kontraindikacijos

Preparato draudžiama vartoti, jei pacientas serga akių tuberkulioze, paprastąja pūsleline, vėjaraupiais, vakcinija bei kitokiomis virusų arba grybelių sukeltomis akių infekcinėmis ligomis. Preparato negalima vartoti, jei sergama pūline akių liga, negydoma antimikrobiniais preparatais, yra ragenos perforacija arba jei paciento jautrumas bet kuriai sudedamajai vaisto daliai yra padidėjęs.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jei kortikosteroidų preparatų vartojama ilgiau kaip dvi savaites, gali didėti akispūdis. Lokalaus poveikio gliukokortikoidai gali lėtinti trauminio ragenos pažeidimo gijimą. Kortikosteroidai gali slėpti bakterijų ar grybelių sukeltą infekcinę akių ligą, kuriai progresuojant akių pažeidimas tampa ilgalaikis. Oftan Dexa akių lašais infekcinę akių ligą galima gydyti tik tuo atveju, jei kartu vartojama specifinio poveikio antibiotikų.

Lašuose yra stabilizatoriaus benzalkonio chlorido, kuris minkštuosiuose lęšiuose gali tapti nuosėdomis. Prieš vaisto vartojimą kontaktinius lęšius būtina išimti. Preparato pavartojus, kontaktinius lęšius rekomenduojama įsidėti tik po 15 min.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Medikamento įlašinus į akis, klinikai reikšmingos jo ir kitų vaistų sąveikos nepasireiškia.

4.6 Nėštumas ir žindymas

Įlašinus į akis deksametazono, į sisteminę kraujotaką jo gali patekti labai mažai. Nors deksametazono gali prasiskverbti į motinos pieną ir vaisių, poveikio vaisiui ir žindančiam kūdikiui galimybė yra labai nedidelė.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Vaisto vartojimo laikotarpiu poveikio gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus nepasireiškia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos