Temos
Zofistar
Vaistinis preparatas: Zofistar
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Zofistar 7,5 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 7,5 mg zofenoprilio kalcio druskos, atitinkančios 7,2 mg zofenoprilio.

Pagalbinė medžiaga: laktozė monohidratas (17,35 mg) (žr. 4.4 ir 6.1 skyrius).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Baltos, apvalios, abipusiai išgaubtos plėvele dengtos tabletės.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Pirminė arterinė hipertenzija.

Lengvos arba vidutinio sunkumo pirminės arterinės hipertenzijos gydymas.

Ūminis miokardo infarktas.

Ūminio miokardo infarkto, kai yra širdies nepakankamumo simptomų arba kai jų nėra, gydymas. Zofistar pradedama gydyti pirmąsias 24 valandas po ištikusio ūminio miokardo infarkto tuo atveju, jeigu ligonio hemodinamika stabili ir jeigu jis negydomas tromboliziniais preparatais.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Zofistar galima gerti prieš valgį, jo metu arba po valgio. Dozė nustatoma atsižvelgiant į ligonio reakciją į vaistą.

Pirminė arterinė hipertenzija

Ar dozę didinti, reikia nustatyti atsižvelgiant į tai, koks yra kraujospūdis prieš pat kitos dozės vartojimą. Prireikus dozę galima didinti kas 4 savaites.

Ligoniai, kurių organizme skysčių ir druskų netrūksta

Pradžioje reikia gerti po 15mg 1 kartą per parą. Pradinę dozę iš lėto didinti tol, kol pasireiškia optimalus poveikis kraujospūdžiui.

Įprastinė veiksminga paros dozė, geriama iš karto, yra 30 mg.

Didžiausia paros dozė ( 60 mg. Ji geriama iš karto arba lygiomis dalimis per du kartus.

Jeigu tokios dozės poveikis nepakankamas, galima kartu vartoti kitokių antihipertenzinių preparatų, pvz., diuretikų.

Pacientai, kurių organizme skysčių ar druskų kiekis gali būti nepakankamas

Didelės rizikos grupių ligoniams gali pasireikšti pirmos dozės sukeliama hipotenzija (žr. 4.4 skyrių). Prieš gydymą angiotenziną konvertuojančių fermentų (AKF) inhibitoriais, būtina sunormalinti druskų ir (arba) skysčių kiekį organizme. Jeigu ligonis gydomas diuretikais, jų vartojimą reikia nutraukti likus 2-3 paroms iki gydymo Zofistar ir pradžioje skirti 15 mg per parą dozę. Jeigu to daryti negalima, pradinė Zofistar paros dozė turi būti 7,5 mg.

Pacientus, kuriems galima sunki ūminė hipotenzija, po pirmos angiotenzino AKF inhibitorių dozės bei po padidintos jų ir (arba) diuretikų dozės pavartojimo, būtina atidžiai stebėti (geriausiai paguldytus į ligoninę) tiek laiko, kol pasireiškia stipriausias poveikis. Tokia pat priežiūra būtina ir krūtinės angina ar smegenų kraujagyslių liga sergantiems ligoniams, kadangi juos dėl didelės hipotenzijos gali ištikti miokardo infarktas arba smegenų insultas.

Ligoniai, kurių inkstų funkcija sutrikusi, ir dializuojami pacientai

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos