Temos
VINPOCETINE-aconitum
Vaistinis preparatas: VINPOCETINE-aconitum
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

VINPOCETINE-aconitum 5 mg kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 5 mg vinpocetino.

Pagalbinė medžiaga:

Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 70 mg laktozės monohidrat?.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kiet? kapsulė.

Kietos kapsulės yra baltos spalvos, cilindro formos, užpildytos baltais biriais milteliais.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Smegenų kraujotakos nepakankamumo sukeltų psichikos ar nervų sistemos sutrikimo simptomų vyresniame amžiuje mažinimas.

Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusiems žmonėms

Pirmąsias 30 dienų rekomenduojama gerti po 1–2 kapsules (5–10 mg) tris kartus per parą. Vėliau, dozę galima sumažinti ir gerti po 1 kapsulę (5 mg ) tris kartus per parą. Didžiausia paros dozė yra 30 mg vinpocetino.

Maistas gali turėti įtakos vaistinio preparato vartojimui, todėl VINPOCETINE-aconitum 5 mg kietas kapsules rekomenduojama gerti valgio metu ar iškart po valgio.

Vaistinio preparato poveikis pasireiškia maždaug po savaitės, o stipriausias poveikis maždaug po 3 mėnesių.

Paprastai vaistinis preparatas toleruojamas gerai, todėl jį galima vartoti ilgą laiką. Staiga nutraukus vinpocetino vartojimą, atoveiksmio efektas nepasireiškia.

Senyviems žmonėms

Senyviems pacientams, paprastai dozės keisti nereikia.

Ligoniams, kurių inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi

Pacientams, sergantiems inkstų ar kepenų nepakankamumu, dozės keisti nereikia.

Vaikams ir paaugliams

VINPOCETINE-aconitum 5 mg kietos kapsulės veiksmingumas vaikams ir paaugliams nebuvo tirtas. Jaunesniems nei 18 metų pacientams vaistinio preparato skirti negalima.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei VINPOCETINE-aconitum kietos kapsulės medžiagai.

Vaistinio preparato negalima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

Vaistinio preparato negalima vartoti vaikams ir paaugliams.

Vaistinio preparato negalima vartoti po neseniai įvykusio kraujo išsiliejimo į smegenis, taip pat intrakranijinės hipertenzijos atveju.

VINPOCETINE-aconitum kietų kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

VINPOCETINE-aconitum kietas kapsules vartoti kartu su organiniais nitratais reikia atsargiai, nes gali sustiprėti organinių nitratų poveikis. Vaistinį preparatą skirti kartu su organiniais nitratais galima tik būklę sekant gydytojui.

VINPOCETINE-aconitum kietas kapsules atsargiai skirti pacientams, kuriems yra nustatytas pailgėjusio QT intervalo sindromas. Tokiems pacientams padidėja širdies ritmo sutrikimų rizika. Tokiems pacientams reikia periodiškai užrašyti EKG.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos