Temos
Vimovo
Vaistinis preparatas: Vimovo
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vimovo 500 mg/20 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra 500 mg naprokseno ir 20 mg ezomeprazolo (magnio druskos trihidrato pavidalu).

Vimovo sudėtyje yra labai mažas, kaip konservantas neveikiantis metilo parahidroksibenzoato (0,02 mg) ir propilo parahidroksibenzoato (0,01 mg) kiekis (žr. 4.4 ir 6.1 skyrius).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė, kurioje yra žarnose tirpiu (skrandyje neiriu) dangalu dengto naprokseno ir plėvele dengto ezomeprazolo.

Tabletė yra ovali, abipus išgaubta, geltona, ant jos juodais dažais užrašyta „500/20“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Osteoartrito, reumatoidinio artrito ir ankilozinio spondilito simptominis gydymas pacientams, kuriems yra su nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) vartojimu susijusių skrandžio ir (ar) dvylikapirštės žarnos opų rizika, kai manoma, kad mažesnės naprokseno ar kitų NVNU dozės nepakanka.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas suaugusiems

Vienkartinė dozė yra 1 tabletė (500 mg/20 mg). Ji vartojama 2 kartus per parą.

Naprokseno nepageidaujamas poveikis gali būti silpnesnis vartojant mažiausią veiksmingą jo dozę trumpiausią įmanomą laikotarpį (žr. 4.4 skyrių). Jeigu pacientas anksčiau nevartojo NVNU, reikia apsvarstyti galimybę jam skirti mažesnę naprokseno ar kito NVNU paros dozę. Jei naprokseno 1000 mg paros dozė laikoma netinkama, reikia gydyti kitu vaistiniu preparatu.

Gydymą reikia tęsti kiek būtina individualiam tikslui pasiekti. Reikia reguliariai vertinti vaistinio preparato gydomąjį poveikį ir, jei naudos nėra, jo vartojimą nutraukti.

Dėl sulėtinto naprokseno atpalaidavimo iš skrandyje neirios farmacinės formos Vimovo nėra skirtas ūminėms skausmingoms būklėms (pvz., dantų skausmui ar podagrai) gydyti, tačiau jį galima vartoti paūmėjusiam osteoartritui, reumatoidiniam artritui ir ankiloziniam spondilitui gydyti.

Vartojimo metodas

Vimovo tabletę reikia nuryti nepažeistą, užgeriant vandeniu. Jos negalima smulkinti, kramtyti ar traiškyti. Vimovo rekomenduojama vartoti ne mažiau kaip 30 min. prieš valgį (žr. 5.2 skyrių).

Ypatingos populiacijos

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio laipsnio inkstų funkcijos sutrikimas, Vimovo reikia skirti atsargiai, atidžiai stebint inkstų funkciją. Reikia apsvarstyti, ar nereikėtų sumažinti naprokseno paros dozės (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius). Jeigu manoma, kad naprokseno 1000 mg paros dozė netinka, reikia gydyti kitaip.

Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas < 30 ml/min.), Vimovo vartoti negalima, kadangi pastebėta naprokseno metabolitų akumuliacija sunkiu inkstų nepakankamumu sergančių pacientų ir dializuojamų pacientų organizme (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos