Temos
Truxal
Vaistinis preparatas: Truxal
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Truxal 25 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 25 mg chlorprotikseno hidrochlorido.

Pagalbinė medžiaga: laktozė.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė (tabletė)

Apvali, abipus išgaubta, tamsiai ruda plėvele dengta tabletė.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Šizofrenija ir kitos psichozės.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji

Dozę reikia parinkti individualiai, atsižvelgiant į paciento būklę. Paprastai iš pradžių skiriama maža dozė, paskui kuo greičiau ji didinama iki optimalios, atsižvelgiant į tai, kaip ligonio organizmas reaguoja į gydymą.

Šizofrenija ir kitokios psichozės.

Pradinė dozė 50100 mg per parą, toliau ji palaipsniui didinama, kol pasireiškia optimalus poveikis. Dažniausiai optimali dozė  300 mg per parą, bet kartais gali prireikti vartoti iki 1200 mg dozę per parą.

Įprastinė palaikomoji dozė  100200 mg per parą.

Dėl ryškaus slopinamojo vaistinio preparato poveikio dozę reikia padalyti, mažesnę dalį skiriant dienos metu ir didesnę vakare.

Ligoniai, kurių sutrikusi inkstų funkcija

Kruopščiai parinkti dozę ir, jei įmanoma, tirti vaistinio preparato koncentraciją serume.

Ligoniai, kurių sutrikusi kepenų funkcija

Kruopščiai parinkti dozę ir, jei įmanoma, tirti vaistinio preparato koncentraciją serume.

Vartojimo metodas

Tabletės nuryjamos užsigeriant vandeniu.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai (žr. 6.1 skyrių).

Kraujotakos nepakankamumas, bet kokios kilmės sąmonės pritemimas (pvz., apsinuodijimas alkoholiu, barbitūratais ar opijaus preparatais), koma, kraujo sutrikimai, feochromocitoma.

Chlorprotiksenas, kaip ir kiti antipsichoziniai vaistiniai preparatai, gali pailginti QT intervalą. Pastovus QT intervalo pailgėjimas gali didinti piktybinių aritmijų riziką. Taigi Truxal draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra buvę kliniškai reikšmingų širdies ir kraujagyslių sutrikimų (pvz., ryški bradikardija (< 50 kartų per minutę), neseniai įvykęs ūminis miokardo infarktas, nekompensuotas širdies funkcijos nepakankamumas, širdies hipertrofija, aritmijos, gydomos IA ir III klasės antiaritminiais vaistiniais preparatais), ir pacientams, kuriems anksčiau būta skilvelinių aritmijų ar Torsade de Pointes.

Truxal draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra nekoreguota hipokalemija ar hipomagnezemija.

Be to, Truxal draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas ilgo QT intervalo sindromas, ar pacientams, kuriems diagnozuotas įgytas QT intervalo pailgėjimas (vyrų QTc ilgesnis nei 450 milisekundžių, moterų – 470 milisekundžių).

Truxal draudžiama vartoti pacientams, vartojantiems vaistinių preparatų, kurie reikšmingai pailgina QT intervalą (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos