Temos
Tiapridal
Vaistinis preparatas: Tiapridal
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tiapridal 100 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje 100 mg tabletėje yra 111,1 mg tiaprido hidrochlorido. Šis kiekis atitinka 100,0 mg tiaprido bazės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusiesiems

Ažitacijos ir agresijos būklės, ypač lėtiniu alkoholizmu sergančių ir senyvų žmonių (trumpalaikiam gydymui)

Stiprus nerimstantis skausmas.

Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams

Chorėja, Gilles de la Tourette liga.

Vyresniems kaip 6 metų vaikams

Ryškūs elgesio sutrikimai, pasireiškiantys ažitacija ir agresyvumu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vaistinis preparatas skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams.

Visada reikia stengtis nustatyti mažiausią veiksmingą dozę. Jei ligonio klinikinė būklė leidžia, pradedama gydyti maža doze, paskui dozė laipsniškai didinama.

Ažitacijos ir agresijos būklės, ypač lėtiniu alkoholizmu sergančių ir senyvų žmonių (trumpalaikiam gydymui)

Suaugusiesiems

200 mg, daugiausia 300 mg per parą vieną du mėnesius.

Senyviems žmonėms

200–300 mg dozė pasiekiama palaipsniui. Gydyti pradedama 50 mg doze, duodama dukart per parą. Paskui dozė kas dvi tris dienas po 50–100 mg didinama. Vidutinė dozė senyviems žmonėms – 200 mg per parą. Didžiausia rekomenduojamoji dozė – 300 mg.

Chorėja, Gilles de la Tourette liga

Suaugusiems

300–800 mg per parą.

Gydyti pradedama labai maža doze – 25 mg per parą, paskui dozė labai pamažu didinama iki mažiausios veiksmingos.

Vyresniems kaip 6 metų vaikams

3–6 mg/kg per parą.

Stiprus nerimstantis skausmas

Suaugusiesiems

200–400 mg per parą.

Vyresnių kaip 6 metų vaikų ryškūs elgesio sutrikimai, pasireiškiantys ažitacija ir agresyvumu

Dozuojama po 100–150 mg per parą.

Vaikams tinkamesnis geriamasis vaisto tirpalas.

4.3 Kontraindikacijos

Vaistą DRAUDŽIAMA VARTOTI, kai yra šios būklės:

padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai;

nustatytas arba įtariamas navikas, priklausomas nuo prolaktino, pavyzdžiui, prolaktiną gaminantis pasmegeninės liaukos navikas ar krūties vėžys;

nustatyta arba įtariama feochromocitoma;

vartojami šie vaistai:

sultopridas,

dopaminerginiai agonistai (amantadinas, apomorfinas, bromokriptinas, kabergolinas, entakaponas, lizuridas, pergolidas, piribedilis, pramipeksolis, kvinagolidas, ropinirolis), išskyrus Parkinsono ligos gydymą (žr. 4.5 skyrių),

levodopa.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialūs įspėjimai

Piktybinis sindromas

Svarbu nutraukti gydymą prasidėjus neaiškios kilmės karščiavimui, nes tai gali būti vienas iš piktybinės neurolepsijos sindromo, galimai mirtinos komplikacijos, požymių (blyškumas, hipertermija, vegetaciniai sutrikimai, sąmonės sutrikimas, raumenų rigidiškumas).

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos