Temos
Talliton
Vaistinis preparatas: Talliton
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

TALLITON 6,25 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veiklioji medžiaga

Vienoje tabletėje yra 6,25 mg karvedilolio.

Pagalbinės medžiagos

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. VAISTO FORMA

Tabletė.

Išvaizda: gelsva, pailga tabletė su dalijimo vagele vienoje pusėje ir įspausta stilizuota „E“ raide ir skaitmeniu „341“ - kitoje.

Tabletę galima padalinti į dvi lygias dalis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Lėtinis stabilus nesunkus, vidutinio sunkumo ir sunkus širdies nepakankamumas (ŠN). (Norint apsaugoti nuo ligos progresavimo ŠN sergančius pacientus, preparatas vartojamas kartu su diuretikais, digoksinu arba su AKF inhibitoriais.)

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

TALLITON tabletę reikia išgerti visą, užgerti pakankamu skysčių kiekiu.

Siekiant išvengti ortostatinės hipotenzijos, rekomenduojama, kad sergantys širdies nepakankamumu pacientai vaisto išgertų valgio metu.

Lėtinis širdies nepakankamumas. Dozę reikia parinkti individualiai, atidžiai stebėti pacientą kol dozė didinama.

Dozę visada reikėtų parinkti kiekvienam pacientui individualiai. Paciento sveikatos būklė turėtų būti atidžiai stebima 2 – 3 paras pavartojus pirmą vaisto dozę ar pavartojus pirmą didesnę vaistinio preparato dozę. Pradedant gydyti TALLITON paciento sveikatos būklė turi būti stabili. Prieš skiriant gydymą karvediloliu, neturėtų būti keičiamas kitų, širdį veikiančių preparatų, pvz., digoksino, diuretikų ir AKF inhibitorių, dozės ir vartojimas.

Rekomenduojama pradinė karvedilolio dozė pirmąsias 14 dienų yra 3,125 mg du kartus per parą (iš ryto ir vakare po ½ tabletės TALLITON 6,25 mg). Jei ši dozė gerai toleruojama, esant reikalui ji gali būti didinama iki 6,25 mg du kartus per parą (viena TALLITON 6,25 mg tabletė iš ryto ir viena tabletė vakare), vėliau iki 12,5 mg du kartus per parą (viena TALLITON 12,5 mg tabletė iš ryto ir viena tabletė vakare), dar vėliau iki 25 mg du kartus per parą (viena TALLITON 25 mg tabletė iš ryto ir viena tabletė vakare). Pacientas turėtų vartoti didžiausią toleruojamą palaikomąją dozę. Rekomenduojama didžiausia paros dozė yra 25 mg du kartus per parą (viena TALLITON 25 mg tabletė iš ryto ir viena tabletė vakare), jei pacientas sveria mažiau kaip 85 kg, ir 50 mg du kartus per parą (viena TALLITON 50 mg tabletė iš ryto ir viena tabletė vakare), jei pacientas sveria daugiau kaip 85 kg.

Siekiant išvengti ortostatinės hipotenzijos, rekomenduojama, kad sergantys širdies nepakankamumu pacientai vaisto išgertų valgio metu.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos