Temos
TAFLOTAN
Vaistinis preparatas: TAFLOTAN
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

TAFLOTAN 15 mikrogramų/ml akių lašai, tirpalas vienadozėje talpyklėje

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename ml akių lašų tirpalo yra 15 mikrogramų tafluprosto.

Vienoje vienadozėje akių lašų tirpalo talpyklėje (0,3 ml) yra 4,5 mikrogramų tafluprosto.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Akių lašai, tirpalas vienadozėje talpyklėje (akių lašai).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Padidėjusio akispūdžio mažinimas pacientams, sergantiems atvirojo kampo glaukoma ir akies hipertenzija.

Monoterapija pacientams, kuriems:

naudingiau skirti akių lašus be konservantų;

nepakankamai padeda pirmojo pasirinkimo vaistai;

pirmojo pasirinkimo vaistai yra netoleruojami arba yra jų vartojimo kontraindikacijų.

Papildomas gydymas vartojant beta adrenoblokatorius.

Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama dozė ( vienas TAFLOTAN lašas 1 kartą per parą į pažeistos akies (-ių) junginės maišelį vakare.

Vaisto nelašinti dažniau kaip 1 kartą per parą, nes vartojant dažniau gali silpnėti akispūdį mažinantis preparato poveikis.

Skirta vienkartiniam vartojimui, vienos talpyklės pakanka abiejų akių gydymui. Likęs nepanaudotas tirpalas turėtų būti išmetamas nedelsiant po vartojimo.

Vartojimas senyvo amžiaus žmonėms

Senyvo amžiaus žmonėms ypatingo vaisto dozavimo nereikia.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Tafluprosto nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka.

Vartojimas esant inkstų ir kepenų pažeidimui

Tafluprosto poveikis esant kepenų ir inkstų pažeidimui nebuvo tirtas, todėl tokie pacientai jį turėtų vartoti atsargiai.

Vartojimo metodas

Pacientai turėtų nušluostyti visą tirpalo perteklių nuo odos, kad sumažintų akies vokų odos patamsėjimo riziką. Kaip ir vartojant kitus akių lašus rekomenduojama įlašinus vaisto užspausti ašarų - nosies kanalą ar švelniai užmerkti akies voką. Tai sumažina per akis vartojamo vaistinio preparato absorbciją į sisteminę kraujotaką.

Jei vartojamas daugiau kaip vienas išviršinis oftalmologinis vaistas, tarp vaistų lašinimo turi praeiti ne mažiau kaip 5 minutės.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas tafluprostui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradedant gydymą pacientus reikia informuoti, kad gali sustiprėti blakstienų augimas, patamsėti akies vokų oda ir padidėti rainelės pigmentacija. Kai kurie pokyčiai gali būti ilgalaikiai, ir, jei gydoma tik viena akis, abi akys gali atrodyti skirtingai.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos