Temos
Pyrafat
Vaistinis preparatas: Pyrafat
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pyrafat 500 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg pirazinamido

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Mycobacterium tuberculosis (bet ne M. bovis) sukeltos tuberkuliozės gydymas kartu su kitais vaistais.

Vaisto apibūdinimas

Pirazinamidas (PZA) yra vienas iš svarbiausių vaistų tuberkuliozei gydyti. Dabartiniu metu jis laikomas ypač efektyviu vaistu, nes veikia ląstelės (fagocito) viduje esančius tuberkuliozės sukėlėjus, kurie tikriausiai yra ligos recidyvų priežastis.

Norint išvengti ligos recidyvų, ypač kai tuberkuliozė gydoma trumpai, 9-12 mėnesių, gydymą reikėtų pradėti pirazinamidu; skirti jį 2-3 mėnesius. Kad bakterijos netaptų atsparios bei siekiant sumažinti bakterijų skaičių pirazinamidas gali būti vartojamas kartu su kitais vaistais. Jei seniau buvo manoma, kad kovojant su bakterijų atsparumu pirazinamidas nėra toks efektyvus, kaip izoniazidas, etambutolis, protionamidas ar streptomicinas, dabar žinoma, kad pirazinamidas, vartojant jį kartu su rifampicinu efektyvus, kaip ir izoniazidas, neleidžiant vystytis rifampicinui atspariems mikroorganizmams. Todėl esant reikalui, jei atsiranda polirezistentiški tuberkuliozės sukėlėjai ar kiti vaistai netoleruojami, gali būti skiriamas pirazinamidas.

Moksliniai tyrimai parodė, kad pirazinamidas veiksmingas ypač pradedant gydyti tuberkuliozę dar negydytiems ligoniams.

Pirazinamidas kartais efektyviai veikia ir vadinamasias atipines mikobakterijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Geriamos tabletės.

Dozavimas.

Vaikams, vyresniems kaip 10 metų, ir suaugusiems, sveriantiems mažiau nei 50 kg, skiriama po 1,5 g pirazinamido (3 Pyrafat 500 mg plėvele dengtas tabletes) per dieną. Visą vaisto dozę (3 tabletes) išgerti iš karto.

Ligoniams, kurių svoris didesnis negu 50 kg, skiriama 2,0 g pirazinamido (4 Pyrafat 500 mg

plėvele dengtas tabletes) per dieną. Visą vaisto dozę išgerti iš karto.

Ligoniams, sveriantiems daugiau kaip 75 kg, skiriama 2,5 g pirazinamido (5 Pyrafat 500 mg dengtas tabletes) per dieną. Visą vaisto dozę išgerti iš karto

Šią gydymo schemą pasiūlė Tarptautinė kovos su tuberkulioze sąjunga (IUAT), jos laikomasi visame pasaulyje, nors teoriškai tokia dozė gali būti laikoma per didele (žr. Am. Rev. resp. Dis. 134: 1986, 1283-1286).

Mažesniems vaikams rekomenduojamos tokios dozės:

kūdikiams ir mažiems vaikams skiriama 35-40 mg /kg kūno svorio;

mokyklinio amžiaus vaikams – 35 mg pirazinamido/kg kūno svorio.

Dozavimas, kai sutrikusi inkstų funkcija.

Tikslių duomenų apie vaisto dozavimą, kai sutrikusi inkstų funkcija nėra. Jei šiuo vaistu gydyti būtina, jo skiriama ne kasdien, o 2 kartus per savaitę po 3 g.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos