Temos
Nimbex
Vaistinis preparatas: Nimbex
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Nimbex 2mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra 2 mg cisatrakurio, atitinkančio 2,68 mg cisatrakurio besilato.

Vienoje 2,5 ml ampulėje yra 5 mg cisatrakurio.

Vienoje 5 ml ampulėje yra 10 mg cisatrakurio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis/infuzinis tirpalas.

Tirpalas yra bespalvis arba balkšvas arba žalsvai gelsvas, praktiškai be matomų dalelių.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Skeleto raumenų atpalaidavimas bendrosios anestezijos metu arba sedacijos metu intensyviosios terapijos skyriuje, trachėjos intubacijai ir mechaninei plaučių ventiliacijai palengvinti.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Būtina įsidėmėti, kad Nimbex negalima maišyti tame pačiame švirkšte ar švirkšti ta pačia adata su propofolio emulsija ar šarminiais tirpalais, pvz., natrio tiopentonu (žr. 6.2 skyrių).

Nimbex sudėtyje nėra antimikrobinių konservantų, todėl jo skiriama tik vienam pacientui.

Vartojant Nimbex, kaip ir kitus miorelaksantus, rekomenduojama stebėti paciento nervų-raumenų funkciją individualiai dozei nustatyti.

Injekcija į veną -

Dozavimas suaugusiems žmonėms

Trachėjinė intubacija. Rekomenduojama intubacinė Nimbex dozė suaugusiesiems yra 0,15 mg/kg kūno svorio. Ši dozė sudaro geras ar net puikias sąlygas trachėjinei intubacijai praėjus 120 s po Nimbex vartojimo ir po įvadinės anestezijos propofoliu.

Didesnė dozė sutrumpins laiką iki nervo-raumens blokados pradžios.

Lentelėje nurodyti vidutiniai farmakodinamikos rodikliai, kai sveikiems suaugusiesiems opioidų (tiopentono/fentanilio/midazolamo) ar propofolio anestezijos metu buvo skiriama 0,1-0,4 mg/kg kūno svorio Nimbex dozė.

Pradinė Nimbex dozė mg/kg (kūno svorio)

*Bazinis anestetikas

*Laikas iki 90% T1* slopinimo (min.)

*Laikas iki didžiausio T1* slopinimo (min.)

*Laikas iki 25% spontaninio T1* atsigavimo (min.)

*

*0,1

*Opioidas

*3,4

*4,8

*45

*

*0,15

*Propofolis

*2,6

*3,5

*55

*

*0,2

*Opioidas

*2,4

*2,9

*65

*

*0,4

*Opioidas

*1,5

*1,9

*91

*

**T1 – rankos nykščio pritraukiamojo raumens vieno trūktelėjimo atsakas bei pirmasis iš Train-of-four atsako komponentas po stipriausios elektrinės alkūninio nervo stimuliacijos.

Enflurano ar izoflurano anestezija gali 15% pailginti kliniškai efektyvią pradinės Nimbex dozės trukmę.

Palaikymas. Nervo-raumens blokadą galima pratęsti palaikomosiomis Nimbex dozėmis. 0,03 mg/kg kūno svorio dozė dar maždaug 20 min pratęsia kliniškai efektyvią nervo-raumens blokadą opioidų ar propofolio anestezijos metu.

Sekančios palaikomosios dozės kumuliacinio poveikio neturi.

Spontaninis atsigavimas. Kai pradedama spontaniškai atsigauti po nervo-raumens blokados, atsigavimo greitis nepriklauso nuo Nimbex dozės. Opioidinės ar propofolio anestezijos metu nuo 25% iki 75% ir nuo 5% iki 95% atsigavimo laiko mediana yra atitinkamai maždaug 13 min. ir 30 min.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos