Temos
Kytril
Vaistinis preparatas: Kytril
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kytril 1 mg plėvele dengtos tabletės2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra granisetrono hidrochlorido kiekis, kuris atitinka 1 mg granisetrono (laisvos bazės pavidalu).

3. VAISTO FORMA

Kytril yra baltos, trikampės, plėvele dengtos tabletės, kuriose yra 1 mg granisetrono laisvos bazės.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Kytril tabletės vartojamos citostatinių vaistų vartojimo sukeltam pykinimui ir vėmimui išvengti.

4.2. Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji

Kytril dozė- po 1 mg du kartus per parą ar 2 mg kartą per parą citostatinio gydymo metu.

Pirmoji Kytril dozė skiriama valandos laikotarpyje prieš pradedant citostatinį gydymą.

Kartu vartojant deksametazoną: pradedant vartoti deksametazoną Kytril poveikis gali sustiprėti.

Didžiausia leistina dozė ir gydymo trukmė

Kytril taip pat tiekiamas ampulėse vartoti į veną. Didžiausia Kytril dozė, skiriama tabletėmis ir/ar į veną, neturėtų būti didesnė nei 9 mg per 24 valandas.

Vaikai

Nėra pakankamai duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti tinkamą gydymo schemą vaikams iki 12 metų amžiaus, todėl šiai amžiaus grupei vartoti Kytril tablečių nerekomenduojama.

Pagyvenę pacientai

Dozuojama kaip ir suaugusiesiems.

Inkstų nepakankamumas

Dozuojama kaip ir suaugusiesiems.

Kepenų nepakankamumas

Dozuojama kaip ir suaugusiesiems.

4.3. Kontraindikacijos

Kytril neskirtina pacientams, kurių padidėjęs jautrumas granisetronui ar panašioms medžiagoms.

4.4. Specialieji įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kytril gali slopinti žarnų peristaltiką, todėl, vartojant vaistą, būtina atidžiai stebėti pacientus, kuriems yra poūmio žarnų nepraeinamumo požymių.

4.5. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Klinikiniuose tyrimuose su sveikais asmenimis neįrodyta sąveika tarp Kytril ir cimetidino ar lorazepamo. Vaistų sąveikos atvejų klinikinių tyrimų metu nebuvo stebėta.

4.6. Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Tyrimuose su gyvūnais nestebėta teratogeninio poveikio, tačiau nėra patirties Kytril vartojant nėštumo laikotarpiu, todėl Kytril neskiriamas nėščiosioms, nebent yra rimtų klinikinių priežasčių. Nėra duomenų apie Kytril išsiskyrimą su motinos pienu. Vartojant vaistą, reikia nutraukti kūdikio žindymą.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus

Tyrimuose su žmonėmis nepatvirtinta, kad Kytril turi neigiamą poveikį budrumui.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos