Temos
Isosorbide mononitrate Vitabalans
Vaistinis preparatas: Isosorbide mononitrate Vitabalans
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg izosorbido mononitrato.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė

Tabletės yra baltos, apvalios, išgaubtos, 9 mm skersmens, su dalijimo vagele.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Krūtinės anginos priepuolių profilaktika.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Siekiant sumažinti nitratų sukeliamą galvos skausmą ir svaigimą, rekomenduojama pradėti gydyti mažesne doze. Dažniausiai pradinė dozė būna 10 mg. Ją reikia gerti 1 – 2 kartus per parą.

Dozė gali būti didinama kas 2 – 3 paras dažniausiai iki 20 mg du kartus per parą.

Siekiant išvengti pripratimo prie nitratų, vienas intervalas tarp dozių vartojimo turi būti ne trumpesnis kaip 12 valandų.

Didžiausia paros dozė yra 80 mg.

Baigiant ilgalaikį gydymą nitratais, dozavimą reikia mažinti. Tabletes reikia nuryti, užsigeriant pakankamu kiekiu vandens. Jų negalima vartoti po liežuviu.

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimas

Dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Senyvi žmonės

Įprastinės dozės koreguoti nereikia, tačiau speciali priežiūra reikalinga tiems pacientams, kurie labiau linkę į hipotenziją (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Vaikai

Vartojimo vaikams patirties nėra, todėl jiems medikamento vartoti nerekomenduojama.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas izosorbido mononitratui arba bet kuriai pagalbinei Isosorbide mononitrate Vitabalans medžiagai, arba kitiems nitratams.

Ženkli hipotenzija (sistolinis kraujo spaudimas yra mažesnis kaip 90 mmHg).

Ūminis širdies nepakankamumas su mažu skilvelių prisipildymo slėgiu.

Ūminis kraujotakos nepakankamumas (šokas, kolapsas).

Kardiogeninis šokas.

Hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija.

Konstrikcinis perikarditas ar širdies tamponada.

Uždaro kampo glaukoma.

Vartojimas ISMN kartu su fosfodiesterzės-5-inhibitoriais (sildenafiliu, vardenafiliu, tadalafiliu, (žr.4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ištikus ūminiam miokardo infarktui, izosorbido mononitrato galima vartoti tik atidžiai prižiūrint gydytojui. Būtina sekti, kad sistolinis kraujo spaudimas nenukristų žemiau 90 mmHg.

Siekiant, kad kraujo spaudimas per daug nesumažėtų, ypač pacientui atsistojus, atsargiai medikamentu reikia gydyti ligonius, kurių kraujo spaudimas yra mažas, kuriems yra hipovolemija ar sunki anemija. Tokius pacientus reikia pradėti gydyti ligoninėje.

Būtina laikytis atsargumo, jei ligoniui yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas, pasireiškė ortostatinė hipotenzija, yra plautinė širdis (cor pulmonale) ir išemija, dviburio vožtuvo prolapsas, aortos ir (arba) dviburio vožtuvo stenozė.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos