Temos
Water for injections Kabi
Vaistinis preparatas: Water for injections Kabi
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Water for injections Kabi tirpiklis parenteriniam vartojimui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ VAISTO SUDĖTIS

Injekcinis vanduo.

Pagalbinių medžiagų nėra.3. FARMACINĖ FORMA

Tirpiklis parenteriniam vartojimui.

Tirpalas yra skaidrus, bespalvis.

pH yra 4,5 – 7,0

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Parenteriniu būdu vartojamų vaistinių preparatų tirpinimas ar skiedimas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas priklauso nuo to, kokiu medikamentu bus papildomas Water for injections Kabi. Vartojimo dažnis priklausys nuo paskirto medikamento dozės. Po tinkamo mišinio, kurį paskyrė gydytojas, paruošimo, paprastai dozė priklausys nuo paciento amžiaus, svorio ir klinikinės būklės bei laboratorinių tyrimų duomenų.

Vartojimas

Tirpalas yra skirtas vaistiniams priedams tirpinti ir juos injekuoti.

Vartojimo metodas priklauso nuo to, koks vaistinis preparatas bus tirpinamas. Nuo to priklausys tinkamas tūrio ir vartojimo būdo pasirinkimas.4.3 Kontraindikacijos

( Vien tik Water for injections Kabi injekuoti negalima.

( Reikia apsvarstyti kontraindikacijas, kurios yra susijusios su vaistiniu preparatu, kuriuo papildomas tirpiklis.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Water for injections Kabi yra hipotoninis tirpalas, todėl vien tik jo injekuoti negalima.

Negalima jo injekuoti į veną, nebent tinkamu tirpalu bus pakoreguota taip, kad tirpiklis taptų beveik izotoninis.

Jei Water for injections Kabi vartojama hipertoniniams tirpalams skiesti, tai reikia atlikti tinkamu būdu taip, kad gautas tirpalas būtų beveik izotoninis. Didelio hipotoninio tirpalo kiekio infuzija (pvz., sterilaus injekcinio vandens, pavartoto medikamentui atskiesti) gali sukelti hemolizę. Jei infuzuojamas didelis tirpalo kiekis, reikia reguliariai stebėti elektrolitų balansą. Didelis tirpalo kiekis (500 ml arba 1000 ml) naudojamas kaip farmacinių preparatų skiedimo šaltinis. Tokio tirpalo leisti tiesiogiai į veną negalima.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Apie sąveikos atvejus pranešimų nėra. Vis dėlto, reikia atkreipti dėmesį, kad tarp tirpinamų skirtingų tipų medikamentų sąveika galima.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė.

Nėštumo ir žindymo laikotarpiu rizika priklauso nuo vaistinio preparato, kuriuo papildomas Water for injections, rūšies.4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Jei vien tik Water for injections Kabi leidžiama į veną, gali pasireikšti hemolizė.

Bet kokio nepageidaujamo poveikio tikimybė priklauso nuo vaistinio preparato, kuriuo papildomas Water for injections Kabi, rūšies.

4.9 Perdozavimas

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos