Temos
Flavamed
Vaistinis preparatas: Flavamed
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Flavamed 30 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido.

Pagalbinė medžiaga: 40 mg laktozės monohidrato (žr. 4.4 ir 6.1 skyrius).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Tabletės yra baltos, apskritos, iš abiejų pusių suplotos, nuožulniais kraštais ir laužimo vagele vienoje pusėje.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Sekreto skystinamoji terapija sergant ūminėmis ir lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kai sutrinka gleivių sekrecija ir pasišalinimas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Jei gydytojas nepaskiria kitaip, rekomenduojamos tokios Flavamed 30 mg dozės:

Jaunesni nei 6 metų vaikai

Jaunesnių nei 6 metų vaikų gydyti Flavamed 30 mg tabletėmis negalima (žr. 4.3 skyrių).

6 ( 12 metų vaikai

Dažniausiai skiriama gerti po pusę Flavamed 30 mg tabletės 2 ( 3 kartus per parą (tai atitinka 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2-3 kartus per parą).

Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaikai

Dažniausiai skiriama gerti po vieną Flavamed 30 mg tabletę 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas (tai atitinka 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą); vėliau ( po vieną Flavamed 30 mg tabletę 2 kartus per parą (tai atitinka 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą).

Vartojimo būdas

Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigerti pakankamu skysčio kiekiu.

Pastaba

Prireikus, suaugusiesiems dozę galima padidinti iki 60 mg du kartus per parą (tai atitinka 120 mg ambroksolio hidrochlorido per parą).

Flavamed 30 mg tablečių be gydytojo nurodymų negalima vartoti ilgiau kaip 4 ( 5 dienas.

Apie vartojimą sergant inkstų ir kepenų ligomis žr. 4.4 skyriuje.

4.3 Kontraindikacijos

Flavamed 30 mg tablečių nederėtų vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Flavamed medžiagai.

Dėl didelio veikliosios medžiagos kiekio Flavamed netinka jaunesniems nei 6 metų vaikams gydyti.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Labai retai pranešama apie tokias sunkias odos alergines reakcijas kaip Stevens ( Johnson’o ir Lajelio sindromas, prasidėjusias vartojant ambroksolį. Atsiradus odos arba gleivinių naujų pakitimų, nedelsiant reikia pasitarti su gydytoju ir nutraukti ambroksolio vartojimą.

Flavamed reikia vartoti labai atsargiai sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai (pvz., esant retam ciliarinio nepilnavertiškumo sindromui), nes galima gleivių sankaupa.

Esant sutrikusiai inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga, Flavamed galima vartoti tik laikantis ypatingo atsargumo (gerti darant didesnes pertraukas arba vartoti mažesnes dozes).

Esant sunkiam inkstų nepakankamumui, gali būti sankaupos organizme dėl kepenyse susidarančių ambroksolio metabolitų.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos