Temos
Cefuroxime Actavis
Vaistinis preparatas: Cefuroxime Actavis
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cefuroxime Actavis 1 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename buteliuke yra 1 500 mg cefuroksimo (cefuroksimo natrio druskos pavidalu).

Kiekviename 1 500 mg buteliuke yra maždaug 84 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui.

Milteliai yra balti arba blankiai geltoni.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Cefuroxime Actavis skirtas žemiau išvardytų infekcinių ligų, sukeltų jam jautrių mikroorganizmų, gydymui.

Kvėpavimo takų infekcinės ligos: paūmėjęs lėtinis bronchitas, hospitalinė pneumonija, sunki bendruomenėje įgyta pneumonija.

Inkstų ir viršutinių šlapimo takų infekcinės ligos: pielonefritas.

Infekcijos profilaktika pilvo, ortopedinių bei širdies operacijų metu.

Reikia atsižvelgti į oficialias vietines tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo rekomendacijas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Įprastinis dozavimas 12 – 17 metų paaugliams, suaugusiems ir senyviems žmonėms

Paros dozė ( 1,5 – 6 g. Daugumos infekcinių ligų gydymui pakanka 750 mg dozės, vartojamos kas 8 val. Sunkesnę infekcinę ligą reikia gydyti didesne, t. y. 1,5 g doze, kurią būtina leisti į veną kas 8 val. Prireikus vartojimo dažnį galima didinti iki 6 kartų per parą, neviršijant 6 g paros dozės.

Infekcijos profilaktika

Įprastinė dozė atliekant pilvo ar ortopedinę operaciją, yra 1,5 g. Ji leidžiama į veną sukeliant bendrinę anesteziją. Praėjus 8 val. ir 16 val., galima į raumenis leisti papildomą 750 mg dozę. Atliekant širdies, operaciją, įprastinė dozė yra 1 500 mg (1,5 g). Ji leidžiama į veną sukeliant bendrinę anesteziją. Tolesnes 24 – 48 val. reikia tris kartus per parą į raumenis leisti 750 mg dozę.

Paaugliams, suaugusiems ir senyviems žmonėms, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Jeigu kreatinino klirensas yra didesnis kaip 20 ml/min., dozę keisti nebūtina. Rekomenduojama palaikomoji dozė pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Kreatinino klirensas (ml/min.)

*Rekomenduojama cefuroksimo dozė (mg)

*Intervalas tarp dozių vartojimo (val.)

*

*( 20

*Įprastinė dozė

*

*

*10-20

*750

*12

*

*( 10

*750

*24

*

*Pacientai, kuriems daroma nuolatinė arterioveninė hemofiltracija arba hemodializė

*

750

*

12

*

*

Jeigu kreatinino klirensas ( 10 ml/min., būtinos specialios atsargumo priemonės ir gydymą turi prižiūrėti tinkamas ekspertas (žr. 4.4 skyrių).

Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, reikia matuoti cefuroksimo koncentraciją kraujo serume.

Hemodializuojamiems pacientams po kiekvienos hemodializės reikia į veną arba raumenis leisti papildomą 750 mg dozę.

Taikant lėtos tėkmės hemofiltraciją, reikia laikytis dozavimo nuorodų pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi.

Vaikai ir paaugliai

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos