Temos
Vitalipid N (kūdikiams)
Vaistinis preparatas: Vitalipid N (kūdikiams)
Puslapis: 2


Pavartojus vienkartinę per didelę riebaluose tirpių vitaminų dozę, nepageidaujamas poveikis pasireikšti neturėtų. Specialaus gydymo nereikia.

Lėtinio perdozavimo atveju gali pasireikšti galvos skausmas, pykinimas, vėmimas ir mieguistumas.

Jei ilgai infuzuojant preparatą perdozuojama vitamino D, kraujo serume gali padidėti vitamino D metabolitų koncentracija, todėl gali pasireikšti osteopenija.

Greitai infuzuojant vitamino K1 koloidinio vandeninio tirpalo, gali pasireikšti kaklo ir veido paraudimas, bronchų spazmas, tachikardija ir hipotenzija. Po Vitalipid N koncentrato infuziniam tirpalui kūdikiams infuzijos tokio poveikio nepastebėta.

Perdozavimo atveju būtina tuoj pat nutraukti tirpalo infuziją ir taikyti simptominį gydymą.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - plazmos pakaitalai ir infuziniai tirpalai, ATC kodas - B05X C

Vitalipid N koncentratas infuziniam tirpalui kūdikiams yra sterili “aliejus vandenyje” tipo emulsija, kurios aliejinėje dalyje yra riebaluose tirpių vitaminų.

Vitalipid N koncentratas infuziniam tirpalui kūdikiams yra riebaluose tirpių vitaminų, kurių šis kiekis normaliomis sąlygomis gaunamas su maistu, mišinys. Šis preparatas papildo arba palaiko normalią mitybą, o kitokio farmakodinaminio poveikio sukelti neturėtų.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Infuzuoti į veną riebaluose tirpūs vitaminai, kurių yra Vitalipid N koncentrato infuziniam tirpalui kūdikiams sudėtyje, metabolizuojami panašiu būdu, kaip ir riebaluose tirpūs vitaminai, kurių gaunama su maistu.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Vitalipid N koncentrato infuziniam tirpalui kūdikiams saugumo įvertinimas daugiausia remiasi klinikine patirtimi.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

Pagalbinių medžiagų sąrašas

Rafinuotas sojų aliejus

Išgryninti kiaušinių fosfolipidai

Glicerolis

Natrio hidroksidas (pH sureguliuoti)

Injekcinis vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje.

6.3 Tinkamumo laikas

Vaistinis preparatas, supakuotas pardavimui:

2 metai.

Infuzinė emulsija po praskiedimo:

Mikrobiologinio požiūriu tirpalas turi būti vartojamas nedelsiant.

Jei nesuvartojamas iš karto, už paruošto vartoti tirpalo laikymo trukmę ir sąlygas atsako gydantis medikas, tačiau laikyti ilgiau negu 24 valandas negalima, nebent praskiedimas būtų atliekamas kontroliuojamomis ir validuotomis aseptinėmis sąlygomis.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 250C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruošto vartoti vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

I tipo stiklo ampulė.

Dėžutėje yra 10 ampulių po 10 ml.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vitalipid N koncentrato infuziniam tirpalui kūdikiams vartoti nepraskiestą draudžiama.

Preparato priedus būtina ruošti, laikantis aseptikos reikalavimų.

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos