Temos
Truxal
Vaistinis preparatas: Truxal
Puslapis: 3


Klinikinių atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamų tyrimų, kuriuose dalyvavo demencija sergantys ligoniai, vartojantys kai kurių atipinių vaistinių preparatų nuo psichozės, duomenimis, maždaug 3 kartus padidėjo nepageidaujamų smegenų kraujagyslių reiškinių rizika. Tokio rizikos padidėjimo mechanizmas nežinomas. Negalima paneigti, kad rizika padidėja ir vartojant kitokių vaistinių preparatų nuo psichozės ar kitomis psichinėmis ligomis sergantiems pacientams. Ligoniams, kuriems yra insulto rizikos veiksnių, chlorprotikseną reikia vartoti atsargiai.

Ortostatinė hipotenzija dažnesnė senyviems ligoniams.

Padidėjęs senyvų demencija sergančių pacientų mirtingumas

Dviejų didelės apimties stebėjimo tyrimų duomenys parodė, kad antipsichotikais gydomiems demencija sergantiems senyviems pacientams šiek tiek padidėja mirties rizika, lyginant su negydomais pacientais. Padidėjusios rizikos dydį tiksliai apskaičiuoti duomenų nepakanka, o padidėjusios rizikos priežastis yra nežinoma.

Truxal nėra skirtas su demencija susijusiems elgesio sutrikimams gydyti.

Pagalbinės medžiagos

Tablečių sudėtyje yra laktozės monohidrato. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vaistiniai preparatai, kuriuos vartoti kartu reikia atsargiai

Chlorprotiksenas gali sustiprinti slopinamąjį alkoholio, barbitūratų ir kitų CNS slopinančių vaistinių preparatų poveikį.

Neuroleptikai gali stiprinti ar silpninti antihipertenzinių vaistinių preparatų poveikį; antihipertenzinis guanetidino ir panašių vaistinių preparatų poveikis silpnėja.

Neuroleptikų vartojant kartu su ličiu, didėja neurotoksinio poveikio rizika.

Tricikliai antidepresantai ir neuroleptikai slopina vienas kito metabolizmą.

Chlorprotiksenas gali silpninti levodopos, adrenoreceptorius sužadinančių vaistinių preparatų poveikį ir sustiprinti anticholinerginių vaistinių preparatų poveikį.

Kartu vartojamas metoklopramidas ir piperazinas didina ekstrapiramidinių sutrikimų atsiradimo riziką.

Chlorprotikseno antihistamininis poveikis gali susilpninti arba visai nutraukti alkoholio ir disulfiramo reakciją.

Su vaistinių preparatų nuo psichozės vartojimu susijęs QT intervalo pailgėjimas gali pasunkėti, jeigu kartu vartojama kitokių vaistinių preparatų, kurie reikšmingai pailgina QT intervalą. Todėl, tokius vaistinius preparatus vartoti kartu draudžiama (žr. 4.3 skyrių). Susijusios vaistinių preparatų grupės yra šios:

IA ir III klasės antiaritminiai preparatai (pvz., chinidinas, amiodaronas, sotalolis, dofetilidas);

kai kurie vaistiniai preparatai nuo psichozės (pvz., tioridazinas);

kai kurie makrolidai (pvz., eritromicinas);

kai kurie antihistamininiai preparatai (pvz., terfenadinas, astemizolas);

kai kurie chinolonų grupės antibiotikai (pvz., gatifloksacinas, moksifloksacinas).

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos