Temos
ZARANTA
Vaistinis preparatas: ZARANTA
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZARANTA 5 mg plėvele dengtos tabletės

ZARANTA 10 mg plėvele dengtos tabletės

ZARANTA 20 mg plėvele dengtos tabletės

ZARANTA 40 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

ZARANTA 5 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

ZARANTA 10 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

ZARANTA 20 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

ZARANTA 40 mg plėvele dengtos tabletė

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 40 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

Pagalbinė medžiaga:

ZARANTA 5 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje tabletėje yra 43,5 mg laktozės monohidrato.

ZARANTA 10 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje tabletėje yra 87,0 mg laktozės monohidrato.

ZARANTA 20 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje tabletėje yra 174,0 mg laktozės monohidrato.

ZARANTA 40 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje tabletėje yra 348,0 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

ZARANTA 5 mg plėvele dengtos tabletės

Tabletė yra balta ar balkšva, apvali, abipus išgaubta, dengta plėvele, jos vienoje pusėje įspausta „C33“.

ZARANTA 10 mg plėvele dengtos tabletės

Tabletė yra balta ar balkšva, apvali, abipus išgaubta, dengta plėvele, jos vienoje pusėje įspausta „C34“.

ZARANTA 20 mg plėvele dengtos tabletės:

Tabletė yra balta ar balkšva, apvali, abipus išgaubta, dengta plėvele, jos vienoje pusėje įspausta „C35“.

ZARANTA 40 mg plėvele dengtos tabletės:

Tabletė yra balta ar balkšva, pailga, dengta plėvele, jos vienoje pusėje įspausta „C36“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Mišri dislipidemija (IIb tipo) (dietos poveikiui papildyti, kai jos ir kitų nefarmakologinių priemonių, pvz., fizinio krūvio ir svorio mažinimo nepakanka).

Homozigotinė šeiminė hipercholesterolemija (dietos ir kitų lipidų koncentraciją mažinančių gydymo būdų, pvz., MTL aferezės poveikiui papildyti, arba kai šie gydymo būdai netinka).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Prieš pradedant gydyti ir gydymo metu pacientas turi laikytis įprastos dietos cholesterolio kiekiui mažinti. Dozę reikia parinkti individualiai, atsižvelgiant į gydymo tikslą ir paciento reakciją, remiantis pripažintomis dabartinėmis rekomendacijomis.

Rekomenduojama geriama pradinė dozė yra 5 mg arba 10 mg 1 kartą per parą (ir pacientams, kurie anksčiau nevartojo statinų, ir tiems, kuriems šiuo vaistu keičiamas kitas HMG KoA reduktazės inhibitorius). Parenkant pradinę dozę, reikia atsižvelgti į cholesterolio kiekį konkretaus paciento plazmoje, širdies ir kraujagyslių komplikacijų bei galimų nepageidaujamų reakcijų pavojų (žr. toliau).

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos