Temos
TRUSOPT
Vaistinis preparatas: TRUSOPT
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMASTRUSOPT 20 mg/ml akių lašai, tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename ml tirpalo yra 20 mg dorzolamido (dorzolamido hidrochlorido pavidalu).

3. FARMACINĖ FORMA

Akių lašai, tirpalas

Trusopt yra skaidrus bespalvis arba beveik bespalvis šiek tiek klampus tirpalas

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Padidėjusio akispūdžio mažinimas vartojant kartu su beta adrenoblokatoriais arba monoterapija, jei gydymas vien beta adrenoblokatoriais neveiksmingas arba kai beta adrenoblokatorių skirti negalima pacientams, kuriems yra:

akių hipertenzija,

atvirojo kampo glaukoma,

pseudoeksfoliacinė glaukoma.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Kai vartojama monoterapijai, lašinti po vieną TRUSOPT lašą į pažeistą akį(is) tris kartus per parą.

Kai vartojama kartu su beta adrenoblokatoriaus lašais į akis, lašinti po vieną TRUSOPT lašą į pažeistą akį(is) du kartus per parą.

Kitą lašinamą į akis priešglaukominį preparatą keičiant TRUSOPT, pirmasis preparatas nutraukiamas vieną dieną pavartojus reikiamą jo dozę, o sekančią dieną pradedamas vartoti TRUSOPT.

Jei vietiškai vartojamas kitas preparatas akims, tai tarp jo ir TRUSOPT vartojimo turi praeiti ne mažiau kaip 10 minučių.

Vartojimas vaikams

Dorzolamido tris kartus per parą skyrimo vaikams klinikiniai duomenys yra nepakankami. (Dėl dozavimo vaikams žr. 5.1 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai šio vaisto sudedamajai daliai.

Dorzolamidas nebuvo tirtas pacientams, kuriems yra sunkus inkstų nepakankamumas (kreatinino klirensas mažiau kaip 30ml/min) ar hiperchloreminė acidozė. Dorzolamido šiems pacientams vartoti negalima, kadangi daugiausia jo ir jo metabolitų išsiskiria pro inkstus.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pacientams, sergantiems ūmiu uždarojo kampo glaukomos priepuoliu, be hipotenzinių vaistų akims, būtinas ir bendrasis gydymas. TRUSOPT poveikis ligoniams, sergantiems ūmiu uždarojo kampo glaukomos priepuoliu, netirtas.

TRUSOPT nebuvo tirtas pacientams, kurių nesveikos kepenys, todėl jiems šio vaisto reikia skirti labai atsargiai.

TRUSOPT yra sulfonamidas ir nors skiriamas vietiškai, rezorbuojamas į vidų. Taigi, vartojant vietiškai gali būti stebimos tokios pat šalutinės reakcijos, kaip ir sukeliamos sulfonamidų. Jeigu pasireiškia sunkių reakcijų arba padidėjusio jautrumo požymių, šio preparato vartojimą nutraukti.

Klinikinių studijų metu ilgai skiriant TRUSOPT, stebėta vietinių akių šalutinių reiškinių, dažniausiai konjunktyvitas ir vokų reakcijos. Kai kurių šių reakcijų klinikinė išraiška ir eiga buvo alerginių reakcijų pobūdžio ir praėjo nebevartojant vaisto. Jei yra tokių reakcijų, reikėtų pagalvoti, ar nenutraukti TRUSOPT vartojimo.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos