Temos
Triptosan
Vaistinis preparatas: Triptosan
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Triptosan 150 mg kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 150 mg oksitriptano.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kieta kapsulė

Kietos kapsulės yra baltos spalvos, cilindro formos, užpildytos baltos arba baltos su pilku atspalviu spalvos milteliais.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Lengvų depresijos epizodų gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Triptosan kapsules reikia nuryti užgeriant stikline vandens.

Suaugusieji pacientai

Depresijos gydymas

Dozę nustato gydytojas. Įprastinė dozė suaugusiems yra 150 mg du kartus per parą.

Gydymo trukmė

Duomenų apie ilgalaikį oksitriptano vartojimą nepakanka. Vartojant vaisto kas 3-4 savaites gydytojas privalo įvertinti paciento būklę ir nuspręsti ar tikslinga vaisto vartoti toliau.

Senyvi pacientai

Senyviems pacientams gali prireikti mažesnės vaistinio preparato dozės.

Vaikai ir paaugliai

Ar saugu Triptosan gydyti vaikus, neįrodyta, visgi tyrimų metu žalingo poveikio vaikams, gydytiems šiuo vaistiniu preparatu, nenustatyta. Jaunesniems nei 18 metų vaikams ir paaugliams vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas oksitriptanui arba bet kuriai pagalbinei vaistinio preparato medžiagai.

Sunkus kepenų nepakankamumas, hepatinė encefalopatija, sunkūs inkstų susirgimai ir inkstų funkcijos nepakankamumas, vėžys.

Oksitriptano kartu vartoti su monoaminooksidazės inhibitoriais ir selektyviais serotonino reabsorbcijos inhibitoriais draudžiama (žr. 4.5 skyrių).

Vaistinio preparato draudžiama skirti pacientams, kuriems ankščiau pavartojus L-triptofano, pasireiškė eozinofilijos mialgijos sindromas (EMS).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jaunesniems nei 18 metų vaikams ir paaugliams vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka.

Savižudybė ir (arba) mintys apie savižudybę arba būklės pablogėjimas

Depresija yra susijusi su minčių apie savižudybę, savęs žalojimo ir savižudybės (su savižudybe siejamų reiškinių) rizikos padidėjimu. Ši rizika išlieka, kol būklė reikšmingai nepagerėja. Pirmąsias kelias gydymo savaites ar ilgiau būklė gali nepagerėti, todėl pacientus reikia atidžiai stebėti, kol būklė pagerės. Remiantis bendrąja klinikine patirtimi, ankstyvuoju sveikimo laikotarpiu savižudybės rizika gali padidėti.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos