Temos
Sertralin Orion
Vaistinis preparatas: Sertralin Orion
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Sertralin Orion 50 mg plėvele dengtos tabletės

Sertralin Orion 100 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Sertralin Orion 50 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra sertralino hidrochlorido, atitinkančio 50 mg sertralino.

Sertralin Orion 100 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra sertralino hidrochlorido, atitinkančio 100 mg sertralino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė

Sertralin Orion 50 mg plėvele dengtos tabletės

Baltos, abipusiai išgaubtos, kapsulės formos, plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspausta „A“, ir perlaužimo linija tarp „8“ ir „1“ kitoje pusėje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Sertralin Orion 100 mg plėvele dengtos tabletės

Baltos, abipusiai išgaubtos, kapsulės formos, plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspausta „A“, ir „82“ kitoje pusėje.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Didžiosios depresijos epizodų gydymas. Didžiosios depresijos epizodų pasikartojimo prevencija.

Panikos sutrikimo, pasireiškiančio su agorafobija ar be jos, gydymas.

Suaugusių žmonių bei 6-17 metų vaikų ir paauglių obsesinio kompulsinio sutrikimo (OKS) gydymas.

Socialinio nerimo sutrikimo gydymas.

Potrauminio streso sutrikimo (PTSS) gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Sertralino reikia vartoti kartą per parą, ryte arba vakare.

Sertralino tabletes galima vartoti valgant arba nevalgius.

Sertralin Orion 100 mg plėvele dengta tabletė

Jeigu reikiamos dozės negalima išgauti šio stiprumo tabletėmis, galima vartoti kitus šio vaistinio preparato stiprumus.

Gydymo pradžia

Depresija ir OKS

Pradinė sertralino paros dozė yra 50 mg.

Panikos sutrikimas, PTSS ir socialinio nerimo sutrikimas

Pradinė paros dozė yra 25 mg. Po savaitės dozė didinama iki 50 mg vieną kartą per parą. Taip dozuojant rečiau pasireiškia gydymo pradžioje atsirandantis nepageidaujamas poveikis, būdingas panikos sutrikimui.

Laipsniškas dozės parinkimas

Depresija, OKS, panikos sutrikimas, socialinio nerimo sutrikimas ir PTSS

Jei pacientas nereaguoja į 50 mg dozę, gali būti naudinga ją didinti. Paros dozė gali būti keičiama po 50 mg ne dažniau kaip kartą per savaitę ir didinama ne daugiau kaip iki 200 mg. Sertralino pusinės eliminacijos laikas yra 24 valandos, todėl dozės negalima keisti dažniau nei kartą per savaitę.

Gydomasis poveikis gali prasidėti per pirmąsias 7 gydymo dienas, tačiau paprastai reikia ilgesnio laiko, kad pasireikštų gydomasis vaistinio preparato poveikis, ypač sergant OKS.

Palaikomasis gydymas

Ilgalaikio gydymo metu būtina vartoti mažiausią veiksmingą dozę, kurią, atsižvelgiant į gydomąjį poveikį, galima keisti.

Depresija

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos