Temos
Seretide Diskus
Vaistinis preparatas: Seretide Diskus
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Seretide Diskus 50/100 mikrogramų/dozėje inhaliaciniai dozuoti milteliai

Seretide Diskus 50/250 mikrogramų/dozėje inhaliaciniai dozuoti milteliai

Seretide Diskus 50/500 mikrogramų/dozėje inhaliaciniai dozuoti milteliai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje Seretide Diskus 50/100 mikrogramų inhaliacinių miltelių dozėje yra 50 mikrogramų salmeterolio (salmeterolio ksinafoato pavidalu) ir 100 mikrogramų flutikazono propionato.

Vienoje Seretide Diskus 50/250 mikrogramų inhaliacinių miltelių dozėje yra 50 mikrogramų salmeterolio (salmeterolio ksinafoato pavidalu) ir 250 mikrogramų flutikazono propionato.

Vienoje Seretide Diskus 50/500 mikrogramų inhaliacinių miltelių dozėje yra 50 mikrogramų salmeterolio (salmeterolio ksinafoato pavidalu) ir 500 mikrogramų flutikazono propionato.

Pagalbinė medžiaga: laktozės monohidratas (12,5 mg).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Inhaliaciniai dozuoti milteliai.

Milteliai yra baltos ar balkšvos spalvos.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Astma

Seretide vartojamas astmai reguliariai gydyti, kai reikia kartu vartoti ilgai veikiančių ?2 agonistų ir inhaliacinių kortikosteroidų. Jis tinka:

pacientams, kuriems inhaliaciniai kortikosteroidai ir prireikus inhaliuojami trumpai veikiantieji ?2 agonistai nepakankamai veiksmingi;

arba

pacientams, kuriems inhaliaciniai kortikosteroidai ir ilgai veikiantys ?2 agonistai yra pakankamai veiksmingi.

Pastaba. Seretide 50/100 mikrogramų dozė suaugusiems žmonėms ir vaikams, sergantiems sunkia astma yra nepakankama.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL)

Seretide vartojamas lėtinės obstrukcinės plaučių ligos simptomams gydyti, jei paciento FEV1 (forsuotai iškvepiamas tūris per 1 s) yra mažesnis negu 60 % normalaus (prieš bronchodilatatoriaus pavartojimą), o paūmėjimai kartojasi, nepaisant reguliaraus bronchodilatatorių vartojimo.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Seretide Diskus tinka tik inhaliacijoms.

Pacientus reikia įspėti, kad didžiausiam poveikiui gauti Seretide vartoti būtina reguliariai, net jei ligos simptomų nėra.

Gydytojas pacientus turi reguliariai tikrinti, kad būtų palaikoma optimali Seretide dozė ir keičiamas tik vaistinio preparato įtaisas. Dozę gali keisti tik gydytojas. Būtina parinkti mažiausią dozę, veiksmingai šalinančią ligos simptomus. Jei juos pavyksta pašalinti vartojant Seretide du kartus per dieną, tada galima bandyti inhaliuoti vien tik kortikosteroido. Kitas būdas yra pacientams, kuriems reikia vartoti ilgai veikiančio ?2 agonisto, galima bandyti vieną kartą per dieną vartoti Seretide, jei, gydytojo nuomone, to pakanka ligai kontroliuoti. Jei Seretide vartojama vieną kartą per dieną, tai pacientams, kuriuos priepuoliai ištinka naktį, preparatą vartoti reikia vakare, o tiems, kuriuos priepuoliai ištinka dieną, preparatą vartoti reikia ryte.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos