Temos
Sedalia
Vaistinis preparatas: Sedalia
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

SEDALIA sirupas

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

100 g sirupo yra:

CHAMOMILLA VULGARIS 9CH …………..1.5 g

GELSEMIUM 9CH ……………………….…. 1.5 g

HYOSCYAMUS NIGER 9CH …………….…1.5 g

KALIUM BROMATUM 9CH. …………….....1.5 g

PASSIFLORA INCARNATA 3DH …………. 1.5 g

STRAMONIUM 9CH .…………………….…. 1.5 g

Vaistinio preparato sudėtyje yra 0,40 ( (V/V) etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 16 mg etanolio.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. VAISTO FORMA

Sirupas

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Sudėtinis homeopatinis preparatas tradiciškai vartojamas vyresniems kaip 1 metų vaikams nervingumui ir lengvam miego sutrikimui šalinti.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Sirupą reikia gerti.

Nepasitarus su gydytoju šio preparato nereikėtų duoti jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams.

Šis preparatas skirtas vyresniems kaip 1 metų vaikams.

Pasireiškus nervingumui arba silpnai sutrikus miegui reikia rytą ir vakare gerti po vieną 5 ml sirupo dozę, pamatuotą dozavimo taurele.

Šį preparatą reikėtų vartoti kuo trumpiau (nepajutus poveikio preparato toliau nevartoti).

Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams gydymo trukmę parenka gydytojas.

Jaunesniems kaip 30 mėn. vaikams preparato reikėtų neskirti ilgiau kaip 10 dienų.

Jei simptomai nepraeina, reikėtų iš naujo apsvarstyti gydymą.

4.3 Kontraindikacijos

Preparato negalima skirti jaunesniems kaip 1 metų vaikams.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Reikėtų nustatyti miego sutrikimo priežastį ir stengtis ją pašalinti.

Šio preparato sudėtyje yra sacharozės, todėl jo negalima vartoti pacientams, kurie netoleruoja fruktozės, yra gliukozės ir galaktozės melaabsorbcija arba trūksta sacharozės ir izomaltozės.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nepastebėta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nepastebėta.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Sedalia sirupas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Nepastebėtas.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Klinikinių tyrimų neatlikta, todėl indikacijos šiam preparatui vartoti pagrįstos tradiciniu jo komponentų vartojimu homeopatijoje.

Farmakokinetinės savybės

Neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Neatlikta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sacharozė, 96 proc. etanolis, benzenkarboksirūgštis, karamelė, išgrynintas vanduo.

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

200 ml stiklinis buteliukas užsuktas polietileniniu uždoriu, dozavimo taurelė.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Specialių reikalavimų nėra.

7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Laboratoires BOIRON

20 rue de la Liberation

69110 Sainte-Foy-les-Lyon

Prancūzija

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos