Temos
Rosuvastatin Teva
Vaistinis preparatas: Rosuvastatin Teva
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Rosuvastatin Teva 5 mg plėvele dengtos tabletės

Rosuvastatin Teva 10 mg plėvele dengtos tabletės

Rosuvastatin Teva 20 mg plėvele dengtos tabletės

Rosuvastatin Teva 40 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Rosuvastatin Teva 5 mg

Kiekvienoje tabletėje yra 5 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

Rosuvastatin Teva 10 mg

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

Rosuvastatin Teva 20 mg

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

Rosuvastatin Teva 40 mg

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg rozuvastatino (rozuvastatino kalcio druskos pavidalu).

Pagalbinės medžiagos:

Rosuvastatin Teva 5 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 54,97 mg bevandenės laktozės ir 0,022 mg saulėlydžio geltonojo FCF.

Rosuvastatin Teva 10 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 52,36 mg bevandenės laktozės ir 0,005 mg karmosino.

Rosuvastatin Teva 20 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 104,72 mg bevandenės laktozės ir 0,009 mg karmosino.

Rosuvastatin Teva 40 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 94,30 mg bevandenės laktozės ir 0,009 mg karmosino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Rosuvastatin Teva 5 mg tabletės yra oranžinės, apvalios, išgaubtos, dengtos plėvele su įspausta raide „N“ vienoje ir skaičiumi „5“ kitoje tabletės pusėje.

Rosuvastatin Teva 10 mg tabletės yra šviesiai rožinės ar rožinės, apvalios, išgaubtos, dengtos plėvele su įspausta raide „N“ vienoje ir skaičiumi „10“ kitoje tabletės pusėje.

Rosuvastatin Teva 20 mg tabletės yra šviesiai rožinės ar rožinės, apvalios, išgaubtos, dengtos plėvele su įspausta raide „N“ vienoje ir skaičiumi „20“ kitoje tabletės pusėje.

Rosuvastatin Teva 40 mg tabletės yra šviesiai rožinės ar rožinės, apvalios, išgaubtos, dengtos plėvele su įspausta raide „N“ vienoje ir skaičiumi „40“ kitoje tabletės pusėje.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

- Pirminė hipercholesterolemija (IIa tipo, išskyrus heterozigotinę šeiminę hipercholesterolemiją) arba mišri dislipidemija (IIb tipo) (dietos poveikiui papildyti, kai jos ir kitų nefarmakologinių priemonių, pvz., fizinio krūvio ir svorio mažinimo, nepakanka).

- Homozigotinė šeiminė hipercholesterolemija (dietos ir kitų lipidų koncentraciją mažinančių gydymo būdų, pvz., MTL aferezės poveikiui papildyti, arba kai šie gydymo būdai netinka).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Rosuvastatin Teva paros dozė yra suvartojama iš karto, bet kuriuo paros metu, nepriklausomai nuo valgymo laiko.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos