Temos
Lozap H
Vaistinis preparatas: Lozap H
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lozap H 50 mg /12,5 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje Lozap H plėvele dengtoje tabletėje yra šių veikliųjų medžiagų: 50 mg losartano (kalio druskos pavidalu) ir 12,5 mg hidrochlorotiazido (HCTZ).

Pagalbinės medžiagos: kiekvienoje tabletėje yra 0,0003 mg Ponceau 4R.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletės yra geltonos, ovalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele, su dalijimo įranta abiejose pusėse.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Pirminės hipertenzijos gydymas pacientams, kurių kraujospūdis, gydant vien losartanu ar

hidrochlorotiazidu reguliuojamas nepakankamai.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Lozap H galima vartoti kartu su kitais antihipertenziniais vaistais.

Lozap H tabletę reikia nuryti užgeriant stikline vandens.

Lozap H galima vartoti valgio metu arba nevalgius.

Hipertenzija

Losartano ir hidrochlorotiazido derinys pradiniam gydymui netinka. Juo gydomi pacientai, kurių

kraujospūdis, gydant vien losartanu ar hidrochlorotiazidu, reguliuojamas nepakankamai.

Dozę rekomenduojama nustatyti gydant kiekviena veikliąja medžiaga (losartanu ir hidrochlorotiazidu)

atskirai.

Kai kliniškai tinka, pacientams, kurių kraujospūdis reguliuojamas nepakankamai, monoterapiją galima

tiesiogiai keisti gydymu fiksuotu deriniu.

Įprastinė palaikomoji Lozap H paros dozė yra viena tabletė kartą per parą.

Pacientams, kurių reakcija į Lozap H yra nepakankama, dozę galima didinti iki dviejų Lozap H tablečių kartą per parą. Didžiausia dozė yra dvi Lozap H tabletės kartą per parą. Paprastai optimalus antihipertenzinis poveikis pasireiškia per tris - keturias savaites nuo gydymo pradžios.

Vartojimas pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, ir pacientams, kuriems atliekama hemodializė

Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (t.y. kreatinino klirensas yra

30 - 50 ml/min.), pradinės dozės koreguoti nereikia. Pacientams, kuriems atliekama hemodializė,

losartano ir hidrochlorotiazido tablečių vartoti nerekomenduojama. Pacientus, kuriems yra sunkus

inkstų funkcijos sutrikimas (t.y. kreatinino klirensas < 30 ml/min.), losartano ir HCTZ tabletėmis

gydyti draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Vartojimas pacientams, kurių kraujo tūris sumažėjęs

Prieš gydymą losartano ir HCTZ tabletėmis reikia normalizuoti kraujo tūrį ir natrio kiekį organizme.

Vartojimas pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, losartano ir HCTZ tablečių vartoti negalima (žr. 4.3

skyrių).

Vartojimas senyviems žmonėms

Paprastai senyviems žmonėms dozės keisti nereikia.

Vartojimas vaikams ir paaugliams (< 18 metų)

Vartojimo vaikams ir paaugliams patirties nėra, todėl losartano ir hidrochlorotiazido tablečių vaikams

ir paaugliams skirti negalima.4.3 Kontraindikacijos

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos