Temos
Nucodran
Vaistinis preparatas: Nucodran
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Nucodran 150 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg ibandrono rūgšties (natrio ibandronato hidrato pavidalu).

Pagalbinė medžiaga:

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 88,60 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletės yra baltos, pailgos, dengtos plėvele, vienoje pusėje pažymėtos ženklu „LC“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Moterų po menopauzės, kurioms padidėjusi kaulų lūžių rizika (žr. 5.1 skyrių), osteoporozės gydymas. Įrodytas veiksmingumas mažinant stuburo slankstelių lūžių riziką; veiksmingumas mažinant šlaunikaulio kaklelio lūžių riziką nenustatytas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra viena 150 mg plėvele dengta tabletė per mėnesį. Tabletę reikia išgerti tą pačią kiekvieno mėnesio dieną.

Nucodran tabletes vartoti ryte nevalgius (bent 6 valandas), o išgėrus tabletę, nevalgyti ir negerti (išskyrus vandenį), taip pat nevartoti kitų medicininių produktų ir papildų (įskaitant kalcio) bent 1 valandą (žr. 4.5 skyrių):

Praleidę vaisto dozę pacientai turi išgerti vieną Nucodran 150 mg tabletę kitos dienos ryte po to, kai prisiminė, išskyrus, tuos atvejus, kai iki kitos dozės pagal planą liko mažiau nei 7 dienos. Tada pacientai turėtų toliau vartoti vaistą vieną kartą per mėnesį, tomis dienomis, kurios buvo numatytos iš pradžių.

Jeigu iki kitos dozės pagal planą liko mažiau nei 7 dienos, pacientai turi palaukti iki ateis laikas kitai dozei ir toliau vartoti po vieną tabletę kas mėnesį, taip, kaip buvo numatyta iš pradžių.

Negalima vartoti dviejų tablečių per vieną savaitę.

Pacientams, kurie negauna pakankamai kalcio ir (ar) vitamino D su maistu, šių medžiagų reikia skirti papildomai (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

Specialios populiacijos

Pacientams, kuriems pažeisti inkstai

Dozės nereikia koreguoti pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinis inkstų pažeidimas, kai kreatinino klirensas 30 ml/min ar didesnis.

Nucodran nerekomenduojama pacientams, kurių kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min, nes nepakanka klinikinės patirties (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Pacientams, kuriems pažeistos kepenys

Dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Senyviems pacientams

Dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vaikams

Vaikams aktualių Nucodran indikacijų nėra ir Nucodran tyrimai vaikams neatlikti.

Vartojimo būdas

Vartoti per burną.

Nuryti nesmulkintą tabletę, užgerti pilna stikline paprasto vandens (nuo 180 ml iki 240 ml) stovint arba tiesiai sėdint. Išgėrus Nucodran, pacientas turėtų nesigulti 1 valandą.

Nucodran galima užgerti tik paprastu vandeniu. Įsidėmėkite, kad mineraliniame vandenyje gali buti didelė kalcio koncentracija, todėl jo gerti negalima.

Tablečių nekramtyti ir nečiulpti, nes gali išopėti burna bei ryklė.

Kontraindikacijos

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos