Temos
nipruss
Vaistinis preparatas: nipruss
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

nipruss 60 mg milteliai infuziniam tirpalui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje ampulėje yra 60 mg natrio nitroprusido dihidrato (tai atitinka 52,75 mg bevandenio natrio nitroprusido).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai infuziniam tirpalui.

Liofilizuoti milteliai yra šviesiai rausvi.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Hipertenzinės krizės gydymas.

Kontroliuojamos hipotenzijos sukėlimas bendrosios anestezijos metu.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

nipruss reikia pradėti lašinti lėtai. Hipotenzinis jo poveikis pasireiškia tuoj pat ir, nutraukus infuziją, šis poveikis greitai silpnėja, kadangi vaistinio preparato pusinės eliminacijos laikas yra labai trumpas. Dozės nustatymo fazės metu dozę reikia didinti kruopščiai, kas 1 – 2 min. matuojant kraujospūdį. Infuziją reikia baigti palaipsniui mažinant lašinimo greitį. Prieš pradedant gydyti nipruss ir gydymo juo metu, reikia atidžiai įvertinti kitų kartu vartojamų vaistinių preparatų, galinčių mažinti kraujospūdį, poveikį.

Suaugusiems žmonėms

Hipertenzinės krizės gydymas

Gydymo pradžioje vaistinio preparato reikia lašinti po 0,2 mikrogramo/kg kūno svorio per min., nebent, atsižvelgiant į paciento būklę, būtų nustatyta mažesnė dozė. Kas 3–5 min. infuzijos greitį reikia dvigubinti tol, kol kraujospūdis sumažėja tiek, kiek reikia. Vidutinis infuzijos greitis gali būti nuo 0,2 mikrogramo/kg kūno svorio iki daugiau kaip 10 mikrogramų/kg kūno svorio per min.

Kontroliuojamos hipotenzijos sukėlimas

Kontroliuojamai hipotenzijai anestezijos metu sukelti rekomenduojama neviršyti 1 – 1,5 mg/kg kūno svorio dozės (žr. 4.9 skyrių).

Dozavimas vaikams

Vaikams ir paaugliams dažniausiai reikia didesnės dozės.

Dozavimas senyviems žmonėms

Senyviems žmonėms dažniausiai reikia mažesnės dozės.

Siekiant išvengti toksinio cianido poveikio, rekomenduojama kartu lašinti 10 % natrio tiosulfato tirpalo (žr. poskyrį „Intoksikacijos cianidu profilaktika“). Šiai infuzijai reikia naudoti kitą intraveninį kateterį.

Jeigu nipruss lašinama ilgai (keletą dienų), reikia sekti tiocianato koncentraciją, ypač tiems pacientams, kurių inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi. Tiocianato koncentracija turi būti ne didesnė kaip 10 mg/100 ml.

Kadangi nipruss būtina dozuoti tiksliai, reikia naudoti infuzinę pompą arba kitokią tikslaus dozavimo įrangą.

Infuzinio tirpalo ruošimas

Šalčiu išdžiovintą medžiagą (vienoje gintaro spalvos ampulėje yra 60 mg natrio nitroprusido dihidrato) reikia ištirpinti injekciniame vandenyje arba 5 % gliukozės tirpale. Paruoštas koncentratas būna rausvai rudos spalvos ir tiesiogiai jo injekuoti negalima. Koncentratą galima skiesti tiktai 5 % gliukozės tirpalu. nipruss infuzinis tirpalas vartojamas tik šviežias, paruoštas prieš pat infuziją.

Ant ampulės yra vieno taško laužimo žyma.

Svarbios pastabos

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos