Temos
neo-angin
Vaistinis preparatas: neo-angin
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

neo-angin kietosios pastilės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 5,9 mg levomentolio.

Pagalbinės medžiagos: dažiklis (E124), sacharozė, skystoji gliukozė

Visos pagalbinės medžiagos nurodytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kietoji pastilė

Kietosios pastilės yra raudonos, apvalios, abipus išgaubtos, pusiau skaidrios.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Lokalus simptominis ryklės gleivinės uždegimo gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugusieji ir vyresni nei 6 metų vaikai

Suaugusieji ir vyresni nei 6 metų vaikai kas 2-3 valandas turi neskubėdami sučiulpti po vieną pastilę.

Nepasitarus su gydytoju, neo-angin vartoti ilgiau nei 3-4 dienas negalima.

Jaunesni nei 6 metų vaikai

neo-angin kietųjų pastilių nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą nepakanka.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei vaistinio preparato medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

neo – angin sudėtyje yra dažiklio E 124, kuris gali sukelti alerginių reakcijų.

Vaistinio preparato sudėtyje yra 1,42 g sacharozės ir 1,14 g gliukozės. Tai atitinka 0,22 D.V. Cukriniu diabetu sergantiems pacientams būtina į tai atsižvelgti.

Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartojant pastiles sąveikos su kitais vaistais atvejų nenustatyta.

4.6 Nėštumas ir žindymas

Klinikinių duomenų apie neo-angin vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė. Kadangi duomenų apie vaistinio preparato vartojimo saugumą nėštumo bei žindymo laikotarpiu nepakanka, nėščiosioms ir žindyvėms vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Nenustatytas.

4.8 Nepageidaujami poveikiai

Vartojant neo-angin pastebėti žemiu išvardyti nepageidaujami poveikiai.

Nepageidaujami poveikiai išvardinti pagal organų klases ir dažnius. Nepageidaujamų poveikių dažnis apibūdinamas sekančiai:

labai dažni (?1/10);

dažni (nuo ?1/100 iki <1/10);

nedažni (nuo ?1/1 000 iki <1/100);

reti (nuo ?1/10 000 iki <1/1 000);

labai reti (<1/10 000).

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai reti (<1/10 000): burnos ir skrandžio gleivinės suerzinimas.

Teoriškai, galimos ir alerginės reakcijos.

4.9 Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta. Teoriškai, galimos alerginės reakcijos. Galimas vidurius laisvinantis poveikis.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos