Temos
Myolastan
Vaistinis preparatas: Myolastan
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Myolastan 50 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 50 mg tetrazepamo.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Papildomas skausmingos raumenų kontraktūros gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Myolastan tinka tik suaugusiems (vyresniems nei 15 metų) pacientams.

Geriamasis preparatas.

Tabletę reikia nuryti nesukramtytą ir užsigerti vandeniu.

Gydymas turi būti kiek galima trumpesnis.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams

Gydymo pradžioje vakare, prieš miegą, reikia gerti vieną 50 mg tabletę.

Dozę kasdien palaipsniui galima didinti po pusę tabletės tol, kol didžiausia dienos dozė taps 100 mg. Šią dozę galima dalinti ir skirti per du arba tris kartus per dieną. Vakare, prieš miegą, galima gerti didžiausią dienos dozės dalį arba vakare iš karto gerti visą dozę.

Neįgaliems ir prie lovos prikaustytiems pacientams

Gydymo pradžioje vakare, prieš miegą, reikia gerti vieną 50 mg tabletę.

Dozę kasdien palaipsniui galima didinti po pusę tabletės tol, kol didžiausia dienos dozė taps 150 mg, kuri yra paprastai veiksminga. Tokią dozę galima dalinti ir išgerti per du (atitinkamai vieną tabletę ryte ir dvi - vakare, prieš miegą) arba per tris kartus.

Pagyvenusiems pacientams

Myolastan dozę rekomenduojama mažinti ir gerti, pavyzdžiui, pusę įprastos dozės.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas benzodiazepinų grupės preparatams, veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Sunkus kvėpavimo nepakankamumas.

Apnėja miego metu.

Preparato negalima vartoti jaunesniems kaip 1 metų vaikams.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialūs įspėjimai

Priklausomumas: gydymas bet kokiu benzodiazepinų grupės preparatu gali sukelti fizinį ir psichinį priklausomumą nuo vaistinio preparato. Jo atsiradimą gali skatinti įvairūs veiksniai:

gydymo trukmė,

dozavimas,

vartojimas kartu su alkoholiu,

buvęs priklausomumas nuo kitų medikamentų ar kitokių medžiagų.

Jei nutraukiamas vaistinio preparato vartojimas, dėl priklausomumo gali atsirasti nutraukimo sindromas. Kai kurie simptomai pasireiškia dažnai, tačiau yra mažiau reikšmingi: nemiga, galvos skausmas, didelis nerimas, raumenų skausmas ar tonuso padidėjimas, irzlumas. Rečiau atsiranda sujaudinimas ar net sumišimo protrūkis, padidėja jautrumas įvairiems dirgikliams (triukšmui, šviesai), pasireiškia depersonalizacija, derealizacija, haliucinacijos, prasideda traukuliai.

Ilgai vartojant vaistinį preparatą gali atsirasti pripratimas.

Nebevartojant vaistinio preparato, kelias dienas gali būti nutraukimo sindromo simptomų.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos