Temos
Moxogamma
Vaistinis preparatas: Moxogamma
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Moxogamma 0,2 mg plėvele dengtos tabletės

Moxogamma 0,3 mg plėvele dengtos tabletės

Moxogamma 0,4 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 0,2 mg, 0,3 mg arba 0,4 mg moksonidino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletės yra apskritos, maždaug 6 mm skersmens.

0,2 mg tabletės yra šviesiai rausvos, 0,3 mg tabletės yra rausvos, 0,4 mg tabletės - tamsiai rausvos.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Lengvos ar vidutinio sunkumo pirminės arterinės hipertenzijos gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugę žmonės

Gydyti reikia pradėti mažiausia doze moksonidino, kuri yra 0,2 mg. Ji vartojama ryte. Jei gydomasis poveikis nepakankamas, po trijų savaičių dozę galima didinti iki 0,4 mg. Ją galima vartoti iš karto (ryte) arba per du kartus (ryte ir vakare). Jei po 3 savaičių pageidaujamas poveikis vis dar nepakankamas, paros dozę toliau galima didinti iki didžiausios, t. y. 0,6 mg. Ją reikia vartoti per du kartus (ryte ir vakare). Iš karto galima vartoti ne daugiau kaip 0,4 mg, per parą – 0,6 mg.

Kadangi moksonidino farmakokinetikai kartu vartojamas maistas įtakos nedaro, medikamento galima vartoti prieš valgį, valgio metu arba po jo. Tabletes reikia užgerti pakankamu kiekiu skysčio.

Kadangi nepakanka klinikinių duomenų, moksonidino vaikams ir jaunesniems negu 16 metų paaugliams vartoti negalima.

Pagyvenę žmonės

Jei nesutrikusi inkstų veikla, vaistinį preparatą reikia dozuoti taip pat, kaip suaugusiems žmonėms.

Inkstų veiklos sutrikimas

Jei yra vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimas (glomerulų filtracijos greitis didesnis negu 30 ml/min., bet mažesnis negu 60 ml/min.), moksonidino vienkartinė dozė turi būti ne didesnė kaip 0,2 mg, paros  0,4 mg. Ligoniams, kuriems yra sunkus inkstų veiklos sutrikimas (glomerulų filtracijos greitis mažesnis negu 30 ml/min.), moksonidino vartoti draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Kepenų veiklos sutrikimas

Preparato poveikis pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi, netirtas. Kadangi kepenyse moksonidino metabolizuojama mažai, minėto organo veiklos sutrikimas didesnės įtakos vaistinio preparato farmakokinetikai tikriausiai nedaro. Ligoniams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų veiklos sutrikimas, moksonidiną reikia dozuoti taip pat kaip suaugusiems žmonėms. Jeigu yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas, moksonidino vartoti draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Staiga nutraukti medikamento vartojimą draudžiama. Gydymą reikia nutraukti per 2 savaites (žr. 4.4 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas moksonidinui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Sinusinio mazgo silpnumo sindromas ar sinoatrialinė blokada.

Bradikardija (ramybės metu širdis susitraukinėja rečiau kaip 50 kartų per minutę).

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos