Temos
MABRON RETARD
Vaistinis preparatas: MABRON RETARD
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

MABRON RETARD 100 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

MABRON RETARD 150 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

MABRON RETARD 200 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 100 mg tramadolio hidrochlorido.

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 150 mg tramadolio hidrochlorido.

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 200 mg tramadolio hidrochlorido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Pailginto atpalaidavimo tabletė.

MABRON RETARD 100 mg pailginto atpalaidavimo tabletės yra beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos, 9,1 mm skersmens tabletės.

MABRON RETARD 150 mg pailginto atpalaidavimo tabletės yra beveik baltos, kapsulės pavidalo, 14,3 mm ilgio tabletės.

MABRON RETARD 200 mg pailginto atpalaidavimo tabletės yra beveik baltos, kapsulės pavidalo, 17,1 mm ilgio tabletės.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Vidutinio sunkumo ir sunkaus skausmo malšinimas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartojimo būdas

Vartoti per burną.

Dozavimas

Dozę reikia keisti, atsižvelgiant į skausmo stiprumą ir paciento organizmo reakciją į vaistinį preparatą.

Jeigu nėra galimybės paskirti reikiamą šio vaistinio preparato dozę, tiekiamos ir kito stiprumo šio vaistinio preparato formos.

Jeigu nepaskiriama kitaip, MABRON RETARD pailginto atpalaidavimo tabletės turi būti vartojamos taip, kaip žemiau nurodyta.

Suaugusieji ir vyresni nei 12 metų paaugliai

Įprastinė pradinė dozė – 100 mg du kartus per parą, ryte ir vakare. Priklausomai nuo paciento poreikių, kitas dozes galima skirti vartoti anksčiau nei po 12 valandų, bet ne anksčiau kaip po 8 valandų po ankstesnės dozės suvartojimo. Jokiu būdu negalima vartoti daugiau negu du kartus per parą.

Jeigu skausmas malšinamas nepakankamai, dozę galima padidinti iki 150 mg du kartus per parą arba 200 mg du kartus per parą.

Reikia nuryti visą MABRON RETARD pailginto atpalaidavimo tabletę nepriklausomai nuo valgymo, užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Tablečių dalyti ar kramtyti negalima.

Visada turi būti vartojama mažiausia veiksmingai skausmą malšinanti dozė. Vartoti didesnę nei 400 mg veikliosios medžiagos paros dozę negalima, išskyrus atvejus, kai tokios dozės reikia dėl medicininių priežasčių.

Jokiu būdu negalima vartoti MABRON RETARD ilgiau nei būtina.

Jeigu, atsižvelgiant į ligos pobūdį ir sunkumą, būtinas ilgalaikis skausmo malšinimas tramadoliu, reikia atidžiai reguliariai stebėti pacientą (jeigu reikia, daryti vartojimo pertraukas) ir nustatyti, ar reikia ir kaip toliau gydyti.

Vaikai

MABRON RETARD negalima gydyti jaunesnių nei 12 metų vaikų.

Senyvi pacientai

Paprastai senyviems pacientams (iki 75 metų), kuriems nėra jokių klinikinių kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimo reiškinių, dozės keisti nebūtina.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos