Temos
ISDN-ratiopharm
Vaistinis preparatas: ISDN-ratiopharm
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ISDN-ratiopharm 20 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

ISDN-ratiopharm 40 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

ISDN-ratiopharm 20 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Vienoje kapsulėje yra 20 mg izosorbido dinitrato.

Pagalbinė medžiaga: vienoje kapsulėje yra 30 mg laktozės monohidrato.

ISDN-ratiopharm 40 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Vienoje kapsulėje yra 40 mg izosorbido dinitrato.

Pagalbinė medžiaga: vienoje kapsulėje yra 60 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Pailginto atpalaidavimo kieta kapsulė

ISDN-ratiopharm 20 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Kapsulės cilindro formos, 4 dydžio, šviesiai geltonos spalvos, nepermatomos. Ant kiekvienos kapsulės užrašyta ISD 20.

ISDN-ratiopharm 40 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Kapsulės cilindro formos, 3 dydžio, šviesiai oranžinės spalvos, nepermatomos. Ant kiekvienos kapsulės užrašyta ISD 40.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Krūtinės anginos gydymas ir jos priepuolių profilaktika.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

ISDN-ratiopharm 20 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Vartojimo būdas: po vieną kapsulę 2 kartus per parą (tai atitinka 40 mg izosorbido dinitrato).

Jei nitratų poreikis didesnis, galima dozę padidinti ir vartoti po vieną kapsulę 3 kartus per parą (tai atitinka 60 mg izosorbido dinitrato).

ISDN-ratiopharm 40 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Vartojimo būdas: po vieną kapsulę 1 kartą per parą (tai atitinka 40 mg izosorbido dinitrato).

Jei nitratų poreikis didesnis, galima dozę padidinti ir vartoti po vieną ISDN-ratiopharm 40 mg kapsulę 2 kartus per parą (tai atitinka 80 mg izosorbido dinitrato).

Nuoroda dėl ISDN-ratiopharm 20 mg ir 40 mg pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių

Norint palaikyti visą preparato poveikį, vartojant 2 kartus per parą po vieną pailginto atpalaidavimo kietą kapsulę, tarp pirmos ir antros kapsulės gėrimo reikia daryti ne ilgesnę kaip 6 valandų pertrauką.

Esant sumažėjusiai inkstų ir (arba) kepenų funkcijai dozę reikia koreguoti kiekvienam pacientui individualiai.

Nėra duomenų rodančių, kad senyviems pacientams vaisto dozę reikėtų koreguoti.

ISDN-ratiopharm 20mg ir 40 mg pailginto atpalaidavimo kietų kapsulių nerekomenduojama vartoti vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

Vartojimo būdas ir trukmė

Reikia nuryti visą kapsulę, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens).

Gydyti reikia pradėti maža doze, kurią reikia palaipsniui didinti iki reikiamos dozės.

Gydymo trukmę nustato gydytojas.

4.3 Kontraindikacijos

- Padidėjęs jautrumas izosorbido dinitratui, bet kuriam kitam nitrojunginiui arba bet kuriai pagalbinei ISDN-ratiopharm medžiagai.

- Ūminis kraujotakos nepakankamumas (šokas, kolapsas).

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos