Temos
Infanrix
Vaistinis preparatas: Infanrix
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Infanrix injekcinė suspensija

Vakcina nuo difterijos, stabligės ir kokliušo (neląstelinė, komponentinė), (adsorbuota) (DTPa)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje (0,5 ml) vakcinos dozėje yra:

Difterijos anatoksino ne mažiau kaip 30 TV

Stabligės anatoksino ne mažiau kaip 40 TV

Bordetella pertussis antigenų:

Kokliušo anatoksino 25 mikrogramai

Filamentinio hemagliutinino 25 mikrogramai

Pertaktino 8 mikrogramai

Absorbuota hidratuotu aliuminio hidroksidu 0,5 miligramo Al3+

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

Drumsta balta suspensija stikliniame užpildytame švirkšte. Laikant susidaro baltos nuosėdos ir skaidrus skystis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

2 mėnesių amžiaus ir vyresnių vaikų pirminė imunizacija nuo difterijos, stabligės ir kokliušo.

Vaikų, anksčiau imunizuotų trim - keturiom DTPw arba DTPa (difterijos, stabligės ir ląstelinės ar neląstelinės kokliušo) vakcinos dozėmis, revakcinacija.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Būtina vartoti rekomenduojamą vakcinos dozę – 0,5 ml.

Vakcinacijos tvarka įvairiose šalyse skiriasi. Kiekvienoje šalyje galima vakcinuoti joje nustatyta tvarka. Pirminės imunizacijos kursą sudaro 3 dozės. Revakcinacija atliekama antraisiais ir šeštaisiais gyvenimo metais.

Vartojimo būdas

Infanrix švirkščiama giliai į raumenis. Rekomenduojama švirkšti į lateralinį šlaunies ar rankos deltinį raumenį.

Jei yra trombocitopenija arba sutrikimas, pasireiškiantis kraujavimu, tai po injekcijos į raumenis gali prasidėti kraujavimas, todėl vietą, į kurią buvo sušvirkšta Infanrix, reikia palaikyti stipriai prispaustą bent 2 min. (netrinti).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Padidėjusio jautrumo reakcija po ankstesnės vakcinacijos Infanrix, difterijos ir stabligės vakcina ar DTPw.

Neaiškios kilmės encefalopatija, pasireiškusi per 7 dienas po ankstesnės vakcinos, kurios sudėtyje buvo kokliušo komponentas. Tokiu atveju skiepų kursą reikėtų tęsti difterijos ir stabligės vakcina.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Geros klinikinės praktikos taisyklės nurodo prieš imunizuojant surinkti medicininę anamnezę (ypatingas dėmesys skiriamas ankstesnei imunizacijai ir galimiems jos nepageidaujamiems poveikiams) ir atlikti klinikinį tyrimą.

Vakcinaciją Infanrix (kaip ir kitomis vakcinomis) reikėtų atidėti vaikams, sergantiems ūminėmis sunkiomis ligomis su karščiavimu. Lengva infekcija nėra kontraindikacija.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos