Temos
HYZAAR
Vaistinis preparatas: HYZAAR
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HYZAAR 50 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg losartano (kalio druskos pavidalu) ir 12,5 mg hidrochlorotiazido (HCTZ).

Pagalbinės medžiagos

Kiekvienoje tabletėje yra 63,13 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletė yra geltona, ovali, dengta plėvele, vienoje jos pusėje yra įspaustas skaitmuo "717", kita pusė ( lygi arba su vagele.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Pirminės hipertenzijos gydymas pacientams, kurių kraujospūdis, gydant vien losartanu ar hidrochlorotiazidu reguliuojamas nepakankamai.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

HYZAAR galima vartoti kartu su kitais antihipertenziniais vaistais.

HYZAAR tabletę reikia nuryti užgeriant stikline vandens.

HYZAAR galima vartoti valgio metu arba nevalgius.

Hipertenzija

Losartano ir hidrochlorotiazido derinys pradiniam gydymui netinka. Juo gydomi pacientai, kurių kraujospūdis, gydant vien losartanu ar hidrochlorotiazidu, reguliuojamas nepakankamai.

Dozę rekomenduojama nustatyti gydant kiekviena veikliąja medžiaga (losartanu ir hidrochlorotiazidu) atskirai.

Kai kliniškai tinka, pacientams, kurių kraujospūdis reguliuojamas nepakankamai, monoterapiją galima tiesiogiai keisti gydymu fiksuotu deriniu.

Įprastinė palaikomoji HYZAAR dozė yra viena HYZAAR 50 mg/12,5 mg (50 mg losartano ir 12,5 mg HCTZ) tabletė kartą per parą. Pacientams, kurių reakcija į HYZAAR 50 mg/12,5 mg yra nepakankama, dozę galima didinti iki vienos FORTZAAR 100 mg/25 mg (100 mg losartano ir 25 mg HCTZ) tabletės kartą per parą. Didžiausia dozė yra viena FORTZAAR 100 mg/25 mg tabletė kartą per parą. Paprastai optimalus antihipertenzinis poveikis pasireiškia per tris – keturias savaites nuo gydymo pradžios.HYZAAR 100 mg/12,5 mg (100 mg losartano ir 12,5 mg HCTZ) tinka tiems pacientams, kuriems losartano dozę padidinus iki 100 mg, kraujospūdžiui reguliuoti reikia papildomo gydymo.

Vartojimas pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, ir pacientams, kuriems atliekama hemodializė

Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (t.y. kreatinino klirensas yra 30 - 50 ml/min.), pradinės dozės koreguoti nereikia. Pacientams, kuriems atliekama hemodializė, losartano ir hidrochlorotiazido tablečių vartoti nerekomenduojama. Pacientus, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (t.y. kreatinino klirensas < 30 ml/min.), losartano ir HCTZ tabletėmis gydyti draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Vartojimas pacientams, kurių kraujo tūris sumažėjęs

Prieš gydymą losartano ir HCTZ tabletėmis reikia normalizuoti kraujo tūrį ir natrio kiekį organizme.

Vartojimas pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos