Temos
Humulin M3 KwikPen [Humulin M3 Pen]
Vaistinis preparatas: Humulin M3 KwikPen [Humulin M3 Pen]
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humulin M3 KwikPen 100 TV/ml injekcinė suspensija

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename mililitre injekcinės suspensijos yra 100 TV(atitinka 3,5 mg) žmogaus insulino (rekombinantinės DNR kilmės, gaminamo E. coli).

Kiekvienoje užpildytoje švirkštimo priemonėje (3 ml injekcinės suspensijos) yra 300 TV žmogaus insulino.

Humulin M3 KwikPen yra dvifazio izofano insulino suspensija, kurios sudėtyje yra 30 % tirpiojo insulino tirpalo ir 70 % izofano insulino suspensijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija užtaise

Humulin M3 – tai sterili balta suspensija.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Cukriniu diabetu sergančių pacientų gydymas, kai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti reikia insulino.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi parinkti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikį.

Humulin M3 švirkšti į poodį, taip pat, nors ir nerekomenduojama, į raumenis. Šių vaisto formų negalima švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia keisti, į tą pačią vietą nešvirkšti daugiau kaip vieną kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humulin insulino preparatus, būtina įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Įšvirkštus bet kurio insulino, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti tinkamai švirkšti vaistą.

Humulin M3 vaisto forma yra jau paruoštas Humulin R ir Humulin N mišinys, kad pacientams patiems nereikėtų maišyti insulino preparatų. Paciento gydymo režimas turi būti parinktas pagal individualų metabolinį poreikį.

Kiekvienoje pakuotėje yra informacinis lapelis ir vartojimo instrukcija, kuriame nurodyta, kaip švirkšti insuliną.

4.3 Kontraindikacijos

Hipoglikemija.

Padidėjęs jautrumas Humulin arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei netaikyta desensitizacijos programa.

Niekada Humulin preparatų, išskyrus Humulin R, negalima švirkšti į veną.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (tirpusis, izofano, lente ir kt.), rūšiai (galvijų, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gaminimo būdui (rekombinatinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Pacientams, vartojantiems žmogaus insuliną, gali tekti keisti anksčiau vartotą gyvulinių insulinų dozę. Kartais dozę koreguoti galima, pakeitus pirmąją dozę ar ją parinkti per pirmąsias kelias savaites ar mėnesius.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos