Temos
Histac
Vaistinis preparatas: Histac
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Histac 150 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje Histac 150 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg ranitidino.

Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Trumpalaikis rėmens, skrandžio veiklos sutrikimo, atsirūgimo rūgštimi ir padidėjusio rūgštingumo simptomų lengvinimas.

Rėmens, skrandžio veiklos sutrikimo, atsirūgimo rūgštimi ir padidėjusio rūgštingumo simptomų, susijusių su maisto ir gėrimų vartojimu, profilaktika.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Dozavimas

Suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) žmonėms ir 16 metų bei vyresniems pacientams

Reikia vartoti 1 nesmulkintą Histac tabletę, užgeriant vandeniu, kai tik pajuntami simptomai. Negalima vartoti daugiau kaip 2 tablečių per 24 valandas.

Rėmens, skrandžio veiklos sutrikimo, atsirūgimo rūgštimi ir padidėjusio rūgštingumo simptomų, susijusių su maisto ir gėrimų vartojimu, profilaktikai 1 tabletę reikia išgerti valandą prieš valgį, užgeriant vandeniu. Nepatartina vaisto vartoti be pertraukos ilgiau kaip 2 savaites. Jei po 2 savaičių gydymo simptomai sustiprėja arba išlieka, pacientas turi kreiptis į gydytoją.

Jaunesniems kaip 16 metų pacientams

Jaunesniems kaip 16 metų pacientams vaisto vartoti nerekomenduojama.

4.3 Kontraindikacijos

Histac negalima skirti pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Gydant histamino H2 antagonistais, gali būti maskuojami skrandžio vėžio simptomai, todėl pasunkėja savalaikis diagnozės nustatymas.

Ranitidinas išsiskiria pro inkstus, todėl pacientams, kurių inkstai yra sunkiai pažeisti, padidėja vaisto koncentracija kraujo plazmoje. Histac tokiems pacientams netinka.

Pacientai, kurie vartoja nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, ypač vyresnio amžiaus žmonės, prieš vartodami Histac, turėtų kreiptis į gydytoją. Dabartiniais duomenimis, ranitidinas apsaugo nuo NVNU sukeliamo išopėjimo dvylikapirštėje žarnoje, tačiau ne skrandyje.

Nors klinikiniai pranešimai apie ūminę protarpinę porfiriją, atsiradusią dėl ranitidino vartojimo, buvo reti ir negalutiniai, šia liga sirgę pacientai preparato neturėtų vartoti.

Informaciniame lapelyje ir etiketėje pacientui patariama nevartoti didžiausios vaisto paros dozės be pertraukos ilgiau kaip 14 parų.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Ranitidinas neslopina kepenų citochromo P450 mišrios funkcijos oksigenazių sistemos. Todėl preparatas nestiprina vaistų (diazepamo, lidokaino, fenitoino, propranololio, teofilino ir varfarino), kurie yra metabolizuojami šių fermentų, poveikio.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos