Temos
Gabagamma
Vaistinis preparatas: Gabagamma
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Gabagamma 100 mg kietos kapsulės

Gabagamma 300 mg kietos kapsulės

Gabagamma 400 mg kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kietoje 100 mg kapsulėje yra 100 mg gabapentino. Kiekvienoje kietoje 300 mg kapsulėje yra 300 mg gabapentino. Kiekvienoje kietoje 400 mg kapsulėje yra 400 mg gabapentino. Pagalbinės medžiagos:

Kiekvienoje kietoje 100 mg kapsulėje yra 22,5 mg bevandenės laktozės.

Kiekvienoje kietoje 300 mg kapsulėje yra 67,5 mg mg bevandenės laktozės.

Kiekvienoje kietoje 400 mg kapsulėje yra 90 mg bevandenės laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kieta kapsulė

Gabagamma 100 mg kieta kapsulė: kieta želatininė kapsulė su baltu nepermatomu korpusu ir dangteliu.

Gabagamma 300 mg kieta kapsulė: kieta želatininė kapsulė su geltonu nepermatomu korpusu ir dangteliu.

Gabagamma 400 mg kieta kapsulė: kieta želatininė kapsulė su oranžiniu nepermatomu korpusu ir dangteliu.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Epilepsija

Suaugusių žmonių ir 6 metų bei vyresnių vaikų, kuriems yra židininių traukulių priepuolių su antrine generalizacija ar be jos, papildomas gydymas (žr. 5.1 skyrių).

Suaugusių žmonių ir 12 metų bei vyresnių paauglių, kuriems yra židininių traukulių priepuolių su antrine generalizacija ar be jos, monoterapija.Periferinio neuropatinio skausmo gydymas

Suaugusių žmonių neuropatinio skausmo, tokio kaip skausmingos diabetinės neuropatijos ir poherpetinės neuralgijos malšinimas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Šį vaistą reikia vartoti per burną.

Gabapentino galima gerti valgio metu arba nevalgius. Kapsulę reikia nuryti nekramtant, užgeriant

pakankamu skysčio kiekiu (pvz., stikline vandens).

Kapsulių dozavimas esant bet kuriai vartojimo indikacijai suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų pateiktas 1 lentelėje. Dozavimas jaunesniems kaip 12 metų vaikams pateikiamas atskira paantrašte žemiau šiame skyriuje.

1 lentelė

*

*DOZAVIMO SCHEMA – PIRMINIS TITRAVIMAS

*

*Diena 1

*Diena 2

*Diena 3

*

*300 mg vieną kartą per parą

*300 mg du kartus per parą

*300 mg tris kartus per parą

*

*

Gabapentino vartojimo nutraukimas

Pagal dabartinę klinikinę praktiką, esant būtinybei nutraukti gabapentino vartojimą, rekomenduojama tai atlikti laipsniškai mažiausiai per vieną savaitę, nepriklausomai nuo vartojimo indikacijų.

Epilepsija

Epilepsija įprastai reikalauja ilgo gydymo. Dozę nustato gydytojas, atsižvelgdamas į individualų toleravimą ir veiksmingumą.

Suaugusieji ir paaugliai:

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos