Temos
Efexor XR
Vaistinis preparatas: Efexor XR
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Efexor XR 37,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Efexor XR 75 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Efexor XR 150 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Efexor XR 37,5 mg:

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo kietoje kapsulėje yra 42,43 mg venlafaksino hidrochlorido, atitinkančio 37,5 mg venlafaksino.

Efexor XR 75 mg:

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo kietoje kapsulėje yra 84,85 mg venlafaksino hidrochlorido, atitinkančio 75 mg venlafaksino.

Efexor XR 150 mg:

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo kietoje kapsulėje yra 169,7 mg venlafaksino hidrochlorido, atitinkančio 150 mg venlafaksino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Pailginto atpalaidavimo kieta kapsulė (pailginto atpalaidavimo kapsulė).

Efexor XR 37,5 mg:

Kapsulės dangtelis yra nepermatomas, pilkos spalvos, o korpusas  nepermatomas, persiko spalvos. Ant dangtelio raudonu rašalu užrašyta „W“, o ant korpuso - „37,5“.

Efexor XR 75 mg:

Kapsulės dangtelis ir korpusas yra nepermatomi, persiko spalvos. Ant dangtelio raudonu rašalu yra užrašyta “W”, o ant korpuso - „75“.

Efexor XR 150 mg:

Kapsulės dangtelis ir korpusas yra nepermatomi, tamsiai oranžinės spalvos. Ant dangtelio baltu rašalu yra užrašyta “W”, o ant korpuso - „150“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Didžiosios depresijos epizodų gydymas.

Didžiosios depresijos epizodų pasikartojimo prevencija.

Generalizuoto nerimo sutrikimo gydymas.

Socialinio nerimo sutrikimo gydymas.

Panikos sutrikimo su agorafobija arba be jos gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Didžiosios depresijos epizodai

Rekomenduojama pradinė pailginto atpalaidavimo venlafaksino dozė yra 75 mg, vartojama vieną kartą per parą. Pacientams, kuriems pradinė 75 mg paros dozė nėra pakankamai veiksminga, paros dozę gali prireikti padidinti iki didžiausios 375 mg dozės. Dozę galima didinti kas 2 savaites ar rečiau. Jei kliniškai pateisinama dėl simptomų sunkumo, dozę galima didinti dažniau, bet su ne mažiau kaip 4 parų pertrauka.

Dėl su doze susijusio nepageidaujamo poveikio rizikos dozę pamažu galima didinti tik atlikus klinikinį įvertinimą (žr. 4.4 skyrių). Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę.

Pacientus reikia gydyti pakankamai ilgą laiką, paprastai kelis mėnesius ar ilgiau. Kiekvieno paciento gydymą reikia reguliariai pakartotinai įvertinti. Didžiosios depresijos (DD) epizodų pasikartojimams išvengti taip pat gali prireikti ir ilgesnio gydymo. Dažniausiai DD epizodų pasikartojimams išvengti rekomenduojama tokia pati dozė, kokia yra skiriama esamam epizodui gydyti.

Pasiekus remisiją, vaistinius preparatus nuo depresijos reikia ir toliau vartoti ne mažiau kaip šešis mėnesius.

Generalizuotas nerimo sutrikimas

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos