Temos
Briliantinis žaliasis Valentis
Vaistinis preparatas: Briliantinis žaliasis Valentis
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Briliantinis žaliasis Valentis 1 % odos tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra 10 mg briliantinio žaliojo.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Odos tirpalas.

Skaidrus, intensyviai žalios spalvos, etanolio kvapo skystis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Infekcijos profilaktika po odos nubrozdinimų ar įdrėskimų.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vartoti ant odos.

Nubrozdinimai, įdrėskimai ir aplink juos esanti nepažeista oda tepama susižeidus, o vėliau, jei reikia, vieną ar kelis kartus per parą tol, kol užgyja.

Dozavimas ypatingoms pacientų populiacijoms.

Duomenų apie tai, kad brilijantinė žaluma, vartojama iš išorės, patenka į kraują ir sukelia sisteminį poveikį, nėra. Specialios dozavimo rekomendacijos ypatingoms pacientų popoliacijoms, įskaitant vaikus ir ligonius, sergančius inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimu, nereikalingos.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Briliantinio žaliojo etanoliniu tirpalu negalima tepti kirstinių, pjautinių, šautinių ir kitokių žaizdų, susijusių su odos vientisumo pažeidimu.

Saugotis, kad briliantinio žaliojo etanolinio tirpalo nepatektų į akis ir/ar ant gleivinės. Jei taip atsitiko, reikia gerai nuplauti vandeniu.

Briliantinio žaliojo etanolinis tirpalas gali sutepti drabužius.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėra duomenų, kad vartojamas laikantis nurodymų, briliantinio žaliojo etanolinis tirpalas nėščioms moterims ir žindyvėms būtų pavojingas.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Briliantinio žaliojo 1 ( etanolinis tirpalas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Briliantinio žaliojo etanolinis tirpalas gali sukelti alergines reakcijas ir kontaktinį dermatitą. Šiuo vaistu patepus gleivinę, gali pasireikšti jos dirginimas ar net išopėjimas (ypač naujagimiams).

4.9 Perdozavimas

Vartojant ant odos, perdozuoti beveik neįmanoma. Nurijus šio vaisto, gali atsirasti stemplės uždegimas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas ir pilvo skausmas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – dažų grupės antiseptikai odai., ATC kodas – DO8AX.

Briliantinis žaliasis antimikrobiškai veikia C. albicans rūšis, stafilokokus ir streptokokus, patogeninius grybelius (pvz., mieliagrybius). Klinikinių tyrimų metu pastebėtas žaizdų granuliaciją didinantis poveikis.

Pūliai, kraujas ir kitos baltyminės medžiagos silpnina briliantinio žaliojo poveikį mikroorganizmams.

Etanolis dehidratuoja mikroorganizmų ląsteles ir koaguliuoja jų baltymus, taip pat sukelia audinių hiperemiją bei juos standina. Jis naikina daugelio bakterijų vegetacines formas, tačiau beveik neveikia sporų.

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos