Temos
Alotendin
Vaistinis preparatas: Alotendin
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Alotendin 5/5 mg tabletės

Alotendin 10/5 mg tabletės

Alotendin 5/10 mg tabletės

Alotendin 10/10 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Alotendin 5/5 mg tabletės: vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (6,95 mg amlodipino besilato pavidalu) ir 5 mg bizoprololio fumarato.

Alotendin 10/5 mg tabletės: vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (13,9 mg amlodipino besilato pavidalu) ir 5 mg bizoprololio fumarato.

Alotendin 5/10 mg tabletės: vienoje tabletėje yra 5 mg amlodipino (6,95 mg amlodipino besilato pavidalu) ir 10 mg bizoprololio fumarato.

Alotendin 10/10 mg tabletės: vienoje tabletėje yra 10 mg amlodipino (13,9 mg amlodipino besilato pavidalu) ir 10 mg bizoprololio fumarato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Alotendin 5/5 mg tabletės - baltos arba beveik baltos, bekvapės, pailgos, šiek tiek išgaubtos tabletės, su vagele vienoje pusėje ir stilizuota E bei 571 žyme kitoje pusėje.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

Alotendin 10/5 mg tabletės - baltos arba beveik baltos, bekvapės, apvalios, plokščios, nuožulniais kraštais tabletės, su vagele vienoje pusėje ir stilizuota E bei 573 žyme kitoje pusėje.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

Alotendin 5/10 mg tabletės - baltos arba beveik baltos, bekvapės, ovalo formos, šiek tiek išgaubtos tabletės, su vagele vienoje ir stilizuota E bei 572 žyme kitoje pusėje.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

Alotendin 10/10 mg tabletės - baltos arba beveik baltos, bekvapės, apvalios, šiek tiek išgaubtos tabletės, su vagele vienoje pusėje ir stilizuota E bei 574 žyme kitoje pusėje.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Alotendin yra skirtas arterinės hipertenzijos gydymui, keičiant gydymą tiems pacientams, kurių kraujospūdis tinkamai kontroliuojamas tokiomis pat kartu vartojamų atskirų preparatų tablečių dozėmis.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Alotendin yra skirtas pacientams, kurių arterinis kraujospūdis pakankamai kontroliuojamas atskirai paskirtomis vienakomponenčių preparatų dozėmis, tokiomis pačiomis, kaip ir rekomenduojamos fiksuotos dozės kombinacijos.

Rekomenduojama paros dozė yra viena paskirto stiprumo tabletė. Alotendin reikia gerti nesukramtytą ryte valgant arba nevalgius.

Negalima staigiai nutraukti gydymo, nes tai gali pasunkinti klinikinę būklę, ypač tiems pacientams, kurie serga išemine širdies liga. Rekomenduojama pamažu mažinti dozę.

Specialios pacientų grupės

Pacientams, kuriems sutrikusi kepenų funkcja

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos