Temos
Aknecolor
Vaistinis preparatas: Aknecolor
Puslapis: 1


PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aknecolor 10 mg/g kremas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kremas

Kremas yra rusvos kūno spalvos.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Lokalaus lengvo ir vidutinio sunkumo paprastųjų spuogų gydymas.

Dozavimas ir vartojimo metodas

Suaugę ir paaugliai

Kiekvieną dieną plonai tepti odą 1 - 2 kartus nedengiamose kūno vietose, pavyzdžiui veido srityje. Prieš vartojimą odą reikia nuplauti švelnia priemone, kurios sudėtyje nėra muilo, ir po to nuplauti drungnu vandeniu.

Jei yra daug komedonų, naktį reikia gydyti papildomai - tirpdyti raginį odos sluoksnį.

Vaikai

Vartojimo vaikams patirties nėra.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Aknecolor kremu negalima tepti akių ir kitokios gleivinės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Klotrimazolą vartojant lokaliai kartu su amfotericinu ir kitais polieniniais antibiotikais, galimas antagonistinis poveikis.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Klinikinių duomenų apie klotrimazolo vartojimą nėštumo metu nėra. Nėščioms moterims skiriama atsargiai. Žindymo laikotarpiu Aknecolor negalima tepti krūtų srityje.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Aknecolor gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Vartojant imidazolų galima padidėjusio jautrumo reakcija. Jeigu vartojant preparato atsiranda paraudimas, niežulys arba dilgėlinė, gydymą reikia nutraukti.

4.9 Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vietinio poveikio antigrybeliniai vaistai, ATC kodas - D01AC01

Aknecolor yra kremas, kurio pagrindas - hidrofilinė emulsija (aliejus vandenyje); taip pat pridėta klotrimazolo. Jis veikia Propioni bakterijas ir Pityrosporum šeimos grybelius, kurių yra viršutinėse folikulų dalyse ir kurie skatina paprastųjų spuogų atsiradimą. Pavartojus Aknecolor keletą savaičių, žymiai sumažėja korinebakterijų fermentų atpalaiduojamų riebalų rūgščių. Uždegimas silpnėja ir mažėja spuogų.

Pridėjus titano dioksido ir inertinių geležies pigmentų, gaunamas kremas, kuriuo galima tepti spuogus.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Klotrimazolo pavartojus lokaliai, giliuosiuose epidermio sluoksniuose atsiranda mikrobicidinė, o dermoje - mikrobistatinė koncentracija. Rezorbcija per odą yra minimali, koncentracija kraujo serume yra mažesnė už tyrimais nustatomą ribą (0,001(g/ml). Taigi į sisteminę rezorbciją praktiškai galima nekreipti dėmesio.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos