Temos
TADENAN
Vaistinis preparatas: TADENAN
Puslapis: 4


ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELISA. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

TADENAN 50 mg minkštos kapsulės

Pruni africanae cortex extractum siccum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje kapsulėje yra 50 mg afrikinių slyvų žievės sausojo ekstrakto (85 – 250:1).

Ekstrahentai: 0,4 dalys etanolio 96 % (V/V) ir 96,6 dalys chloroformo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra žemės riešutų aliejaus.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 minkštų kapsulių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratoires FOURNIER S.A., 28 Boulevard Clemenceau, 21000 Dijon, Prancūzija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/96/1248/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

TADENAN

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (PVC/aliuminio)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

TADENAN 50 mg minkštos kapsulės

Pruni africanae cortex extractum siccum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Laboratoires FOURNIER S.A.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITAB. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

TADENAN 50 mg minkštos kapsulės

Afrikinių slyvų žievės sausasis ekstraktas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra TADENAN ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant TADENAN

3. Kaip vartoti TADENAN

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti TADENAN

6. Kita informacija

1. KAS YRA TADENAN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Šiuo vaistu rekomenduojama gydyti tam tikros rūšies šlapinimosi (šlapimo išskyrimo) sutrikimą, susijusį su gerybine prostatos hiperplazija, pvz., prostatos tūrio padidėjimu.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT TADENAN

TADENAN vartoti negalima:

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos