Temos
microlax
Vaistinis preparatas: microlax
Puslapis: 4


ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas

Natrii laurilsulfoacetas/Natrii citras/Sorbitolum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra:

natrio laurilsulfoacetato 9 mg

natrio citrato 90 mg

sorbitolio 625 mg

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: glicerolis, sorbo rūgštis, išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

tiesiosios žarnos tirpalas

4 x 5 ml tūbelės

12 x 5 ml tūbelių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į tiesiąją žarną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 0C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

McNeil AB

Norrbroplasten 2,

SE-251 09 Helsingborg,

Švedija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/97/0013/001

LT/1/97/0013/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Indikacijos:vidurių užkietėjimui palengvinti ar žarnynui prieš rentgeninį tyrimą ir rektoskopiją išvalyti.

Vartojimas:

Nusukite antgalio dangtelį.

Lengvai paspauskite tūbelę, kad antgalio galiukas sudrėktų microlax turinio lašu.

Įkiškite į tiesiąją žarną visą antgalį. Pastaba. Jaunesniems kaip 3 metų vaikams įkiškite tik pusę antgalio (žr. nuorodą ant antgalio).

Visiškai išspauskite tūbelės turinį.

Ištraukite antgalį neatleidę suspaustos tūbelės.

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

microlaxMINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TŪBELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml klizma

Natrii laurilsulfoacetas/Natrii citras/Sorbitolum

Vartoti į tiesąją žarną.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija (numeris)

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml

6. KITA

McNeil

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

microlax 9 mg/90 mg/625 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas

Natrio laurilsulfoacetatas/Natrio citratas/Sorbitolis

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

microlax galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos