Temos
Humulin M3 KwikPen [Humulin M3 Pen]
Vaistinis preparatas: Humulin M3 KwikPen [Humulin M3 Pen]
Puslapis: 4


Be to, insulinas anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumeniniame audinyje jis didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių patekimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išsiskyrimą.

Tipiškas į poodį įšvirkšto vaisto aktyvumas (gliukozės suvartojimo kreivė) pavaizduotas žemiau storesne linija. Svyravimai, kuriuos pacientas gali patirti dėl insulino vartojimo laiko ar jo aktyvumo, pavaizduoti šešėliniu plotu. Individualūs svyravimai priklauso nuo įvairių faktorių: dozės dydžio, injekcijos vietos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

Humulin M35.2 Farmakokinetinės savybės

Insulino farmakokinetika neatspindi šio hormono metabolinio poveikio. Todėl, vertinant insulino aktyvumą, geriau tirti gliukozės suvartojimo kreives (kaip aptarta aukščiau).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Humulin yra rekombinatinės DNR technologijos būdu pagamintas žmogaus insulinas. Poūmio toksiškumo tyrimų metu nepastebėta jokio reikšmingo poveikio. Klinikinių genotoksinio poveikio tyrimų in vitro ir in vivo metu žmogaus insulinas nebuvo mutageniškas.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metakrezolis

Glicerolis

Fenolis

Protamino sulfatas

Dinatrio fosfatas heptahidratas

Cinko oksidas

Injekcinis vanduo

Vandenilio chlorido rūgštis (pH palaikyti)

Natrio hidroksidas (pH palaikyti)

6.2 Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

Humulin preparatų negalima maišyti su kitų gamintojų insulinais bei gyvulinių insulinų preparatais.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

Pradėto vartoti preparato tinkamumo laikas yra 28 paros.

Naudojamą Humulin M3 KwikPen laikyti ne aukštesnėje kaip 30 ?C temperatūroje. Naudojamos užpildytos švirkštimo priemonės nelaikyti šaldytuve. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 (C–8 (C). Negalima užšaldyti.

Užpildytą švirkštimo priemonę laikyti išorinėje dėžutėje,

Pradėto vartoti preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Tirpalas yra užpildytoje švirkštimo priemonėje įmontuotame užtaise, pagamintame iš I tipo stiklo, užkimštame iš galo guminiu stūmokliu, o iš priekio guminiu diskiniu kamščiu.

Kartoninėje dėžutėje yra 5 x 3 ml užpildytos švirkštimo priemonės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Adatų antrą kartą nenaudokite. Adatą tinkamai išmeskite. Adatomis ir švirkštimo priemonėmis nesikeiskite su kitais asmenimis. Užpildytą Humulin M3 KwikPen švirkštimo priemonę galima naudoti tol, kol jie ištuštės, paskui tinkamai išmeskite.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos